27 september, 2013

HaVs fartyg Argos skrotat enligt plan

Denna vecka kommer det sista av fartyget Argos att klippas ned till skrotdelar. Havs- och vattenmyndighetens (HaVs) representant besökte varvet i Grenå och konstaterade att asbesten sanerats och skrotningen framskred som avtalat.

HaV har avtalat med ett skrotningsvarv i Grenå, Danmark om att skrota myndighetens fartyg Argos och förra veckan var HaVs controller Stefan Rehnström, på plats på för att följa hur det går med skrotningen av UF Argos.

– Det känns viktigt för oss, som är en miljömyndighet att ha koll på processen och att själva se att Argos verkligen blev skrotad så som vi avtalat, säger Stefan Rehnström. Därför valde vi att själva sälja fartyget direkt till skrotningsvarvet, utan några mellanhänder. Det finns ju tyvärr exempel på att båtar sålts vidare trots att avsikten var att skrota.

Sanerades från asbest först
I början av juni hämtades Argos från Göteborg till Grenå och därefter sanerades hon från den asbest som fanns ombord. HaV och svenska Naturvårdsverket har samverkat med danska Miljöstyrelsen (motsvarigheten till Naturvårdsverket) och Norddjurs kommun för att säkerställa att asbesten hanterats på rätt sätt.

Ny lösning för svensk miljöövervakning till havs efterfrågas
UF Argos var Sveriges största och enda oceangående forskningsfartyg och sedan mitten av 1970-talet har hon använts för svensk miljöövervakning och datainsamling till havs. I februari 2011 stängde Fiskeriverket av fartyget efter att det konstaterats att det fanns asbest ombord.

– HaV kommer även i fortsättningen att vara beställare av datainsamling i havet men vi ska inte längre ha redaransvaret, utan de fartyg som behövs kommer att tillhandahållas av andra aktörer, säger Stefan Rehnström.

Regeringen utreder nu hur statens fartygsresurser ska nyttjas på bästa sätt, för bland annat forsknings- och undersökningsverksamhet.

Källa: HaV.