30 september, 2013

Storsatsning för besöksmål Utklippan inför 2013

Utklippan i Blekinge skärgård är Sveriges sydostligaste ögrupp. För att säkerställa den unika natur-, kultur- och forskningsmiljön och för att utveckla öarna så att de blir mer besöksvärda, har Statens fastighetsverk, Karlskrona kommun samt Utklippans hyresgäster idag skrivit på en gemensam avsiktsförklaring i 16 punkter.

Redan i våras inledde Statens fastighetsverk ett samarbete med Karlskrona kommun, Länsstyrelsen i Blekinge och Utklippans hyresgäster för att gemensamt diskutera och utveckla Utklippan för boende och besökare. Idag togs nästa steg då en gemensam avsiktsförklaring skrevs under.

– Att vi idag enats om en avsiktsförklaring är ett naturligt steg i vårt gemensamma utvecklingsarbete för Utklippan. Utifrån våra olika roller och uppdrag har vi olika önskemål men också skilda kompetenser som tillsammans ger styrka för att utveckla Utklippan som besöksmål, säger Pär Färdmo, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Skyltning, flytbrygga och rullbro
Redan idag är Utklippan sommartid en omtyckt ögrupp. Hit kommer seglare och badgäster från hela Europa för att njuta av den vackra naturen och det rika fågellivet. Men för en besökare finns också brister som samarbetsgruppen nu vill råda bot på.

– Om du idag kommer med båt och lägger till i gästhamnen är det t ex svårt att ta sig torrskodd mellan öarna. För att lösa detta vill vi anlägga en rullbro som förbinder Norraskär och Mellanskär och en flytbrygga från Mellanskär till Södraskär. Vid flytbryggan kan även gästande småbåtar lägga till på den nordvästra sidan, säger Anders Eydal, förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Vandrarhem, gångstigar och reguljär båttrafik
Utklippan har ett strategiskt läge ur flyttfågelsynpunkt och stora mängder av fåglar som rastar på ön varje vår och höst. Här finns också en fågelstation som drivs av Karlskrona Ornitologiska Klubb. En viktig utvecklingspunkt för Utklippan är därför att via bra skyltar och uppmärkning av gångstigar värna fågellivet på öarna.

– Samarbetet med länsstyrelsen är viktigt, bland annat behövs mer skyltning vid känsliga häckningsplatser. Andra viktiga punkter på listan är att skapa fler vandrarhemsplatser på ön, att starta en reguljär båtförbindelse från Karlskrona under högsäsong och att kunna erbjuda bättre sophantering samt att titta på vatten- och avloppssituationen. Tillsammans har vi både ambitioner och förutsättningar för att utveckla denna fantastiska ögrupp, säger Ingmarie Söderblom, projektledare vid Karlskrona kommun.

Fakta Utklippan
Utklippan är en ögrupp utanför Karlskrona bestående av bland annat två låga skär – Norraskär och Södraskär. Mellan de två öarna finns en skyddad hamn, flitigt använd av fritidsbåtar. Södraskär är bebyggt med ett antal hus samt en fyr. Här bodde fyrvaktarfamiljer från mitten av 1800-talet till 1972 då fyren avmannades. På Utklippan bedrivs sedan länge ringmärkning av fåglar. Utklippan förvaltas av Statens fastighetsverk.