8 oktober, 2013

True Heading lanserar en ny AIS

Personerna bakom True Heading var med och utvecklade världens första AIS för bojar och fyrar redan för mer än tio år sedan. Sedan dess har True Heading designat och levererat AIS för bojar och fyrar till partners runt om i världen som sålt dessa under sina egna varumärken.

Nu lanserar True Heading en serie AIS AtoN under eget namn. Denna produkt har flera användningsområden men alla med ökad sjösäkerhet som grundtanke. Den kan t.ex. användas för att berätta om en boj ligger på den plats den är tänkt att vara, om ljuskällan i bojen eller fyren är i drift och fungerar, och vilken typ av utmärkning det är frågan om. Den är exempelvis en utmärkt lösning för att märka ut vind- och vågkraftsparker eller ett tillfälligt hinder som ett vrak. För driftsansvariga för bojar och fyrar kan AIS AtoN transpondrar minska underhållskostnaderna som genom inbyggda övervakningsfunktioner gör det möjligt att via AIS systemet få rapporter om status, batterispänning, laddning eller andra viktiga parametrar kring bojen eller fyren.

– Vi har nu under ett års tid testat produkten hos ett antal marina myndigheter med goda resultat och vi är nu redo att släppa vår fjärde generation av AIS AtoN produkter på marknaden, säger Anders Bergström, VD för True Heading AB.

AIS CARBON AtoN kommer att finnas i fyra olika utföranden:
• AIS CARBON AtoN Typ 1 Standard som är en basprodukt där transpondern sänder information om farledsmärkningens position och typ. Den är avsedd för användning i områden där AIS trafiken övervakas av en basstation.
• AIS CARBON AtoN Typ 1 Sensor som förutom basfunktionen också innehåller en dataenhet för anslutning och integration med bojen eller fyrens inbyggda system och som utökar basfunktionen med övervakning av olika givare i bojen.
• AIS CARBON AtoN Typ 3 Standard med en transponder som både sänder och tar emot och som främst används för sända information om farledsmärkningens position och typ. Den är avsedd för områden där AtoN enheten inte behöver övervakas av basstationer.
• AIS CARBON AtoN Typ 3 Sensor har samma funktioner Typ 3 standard versionen men innehåller också en dataenhet för anslutning och integration med bojen eller fyrens inbyggda system och som utökar basfunktionen med övervakning av olika givare i bojen.