8 oktober, 2013

Båtbörsen läggs ner

Förlaget Egmont Tidskrifter, som i förra veckan köpte tidningarna Båtnytt och Vi Båtägare, lägger ner sina börstidningar. Bland dem som försvinner märks Båtbörsen.

Marknaden för båttidningarna har verkligen hårdnat på grund av läsekretsens nya vanor och sedan Internetsidor tog hand om i stort sett all handel med begagnade båtar, tillbehör och tjänster.

Det är därför knappast överraskande att Egmont lägger ner sina börstidningar från och med årsskiftet. Nedläggningen omfattar både papperstidningen och säljsajten.