10 oktober, 2013

Seldén Mast AB och LIROS GmbH i strategiskt partnerskap

Den svenska riggtillverkaren Seldén Mast AB ingår ett strategiskt partnerskap med den tyska tågvirkesproducenten LIROS GmbH. Avtalet innebär att LIROS blir huvudleverantör av tågvirke till alla Seldéns produkter:

– Vi är väldigt glada för det här partnerskapet, som syftar till förfinad produktutveckling och att långsiktigt effektivisera våra kostnader, säger Peter Rönnbäck (bilden), vd för Seldén Mast AB.

– Tack vare avtalet med Seldén säkrar vi betydande volymer och stärker vår ställning inom den strategiskt viktiga OEM-marknaden, kommenterar Sven Rosenberger, vd för LIROS GmbH.

När svenska Seldén Mast AB och tyska LIROS GmbH nu ingår ett strategiskt partnerskap så är det ett redan decennielångt samarbete som fördjupas ytterligare.

Seldén lämnar andra tågvirkesleverantörer till förmån för LIROS, som nu blir huvudleverantör av tågvirke till alla Seldéns produkter. Bolagen är marknadsledare i sina respektive segment och kommer framöver att utveckla sina produkter gemensamt, för att alla delar av de tekniskt avancerade systemen ska harmoniera och fungera allra bäst tillsammans:

– Moderna segelbåtar blir allt mer avancerade och kraftfulla, med bakade segel och dyra hitechfibrer. Det ställer högre krav på såväl stående som löpande rigg, och att dessa verkligen passar perfekt ihop, menar Peter Rönnbäck.

– Vi kommer att öka takten i den gemensamma produktutvecklingen, för att förfina produkterna och möta de höjda kraven från användarna, säger Sven Rosenberger.

Det strategiska partnerskapet stärker också båda bolagens ställning inom OEM, och borgar för höga marknadsandelar på eftermarknaden.