30 mars, 2015

Stena Line inviger världens första metanolfartyg

Hållbara sjötransporter kräver nya lösningar. Stena Line har valt att satsa på det alternativa bränslet metanol, och nu är världens första fartyg med metanoldrift i drift, Stena Germanica, som trafikerar linjen Kiel–Göteborg.

Den 26 mars gick Stena Germanica i trafik igen efter ett par månaders uppehåll. Nu som världens första metanoldrivna fartyg. Stena Line blir i och med detta det första rederiet att köra på miljövänlig metanol som huvudbränsle. I fredags gick en invigning av stapeln i Kiel och idag måndag invigdes fartyget vid kaj i Göteborg med ett 100-tal gäster på plats.

– Vi är väldigt entusiastiska över metanolens möjligheter och det har potential att bli framtidens fartygsbränsle. Vi vill driva förändring och utveckling inom sjöfarten och, och med Stena Germanica blir vår miljöpåverkan något helt annat än vad branschen sett tidigare, säger Carl-Johan Hagman.

Metanol är ett biologiskt nedbrytbart, miljövänligt och kostnadseffektivt bränsle som minskar svavel- och partikelutsläpp med 99 procent. Färjans bränslesystem och motorer har anpassats vid varv i ett samarbete mellan Stena Line och Wärtsilä. Tekniken är så kallad dual fuel – metanol är huvudbränsle, men möjligheten finns att använda MGO, Marine Gas Oil, som backup.

Konverteringen av Stena Germanica har genomförts i polska Gdansk på Remontova-varvet och påbörjades i slutet av januari och pågick till slutet av mars. Projektet stöds av EU:s Motorways of the Seas och har en totalkostnad på omkring 22 miljoner euro.

Konverteringen har redan fått pris för den innovativa, nya tekniken och framstegen det innebär för den marina miljön.

– Jag tycker det är oerhört glädjande med Stena Lines initiativ att vara först i världen med metanol som alternativt bränsle. Tillsammans med det imponerande arbete man gjort inom sitt Energy Saving Programme, ESP, under ett antal år visar detta på ett stort engagemang för hållbar utveckling. Det visar vägen för sjöfarten både i Sverige och globalt hur man ansvarsfullt värnar om miljö och klimat, säger Sjöfartsverkets Generaldirektör, Ann-Catrine Zetterdahl.

I Kiel höll Stenas ägare, Dan Sten Olsson invigningstal och det gjorde även Karmenu Vella, European Commissioner for the Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Reinhard Meyer, Schleswig -Holstein’s Minister for Enterprise and Work, Dr. Ulf Kämpfer, Kiel’s Borgmästare och Björn Ullbro från den finska maskintillverkaren Wärtislä som hjälpt Stena Line med konverteringen

I Göteborg hölls invigningstalen av Stena Lines VD Carl-Johan Hagman, Sjöfartsverkets Generaldirektör, Ann-Catrine Zetterdahl, Lisa Emelia Svensson, havs- och vattenambassadör på Miljödepartementet och Pierpaolo Barbone från Wärtislä.

Fakta om metanol

Metanol är en färglös vätska som kan produceras från naturgas, kol, biomassa eller CO2. Genom att använda metanol är utsläppen av svavel (SOx) minskat med ungefär 99 procent, kväve (NOx) med 60 procent, partiklar (PM) med 95 procent och koldioxid (CO2) med 25 procent jämfört med internationella bunkerbränslen. Utsläppen från metanol ligger på ungefär samma nivå som för LNG (Liquified Natural Gas), men är lättare att hantera och ställer inte samma krav på infrastruktur.Sedan 2005 har Stena Line arbetat på att minska sin miljöpåverkan genom ett energibesparingsprogram, och i snitt har man lyckats minska fartygens energiförbrukning med 2,5 procent om året.