26 maj, 2015

Fem nya skjutfältsbåtar till det svenska försvaret

Finska Weldmec levererar fem skjutfältsbåtar, av typ Serecraft P11, till Svenska Försvarsmakten och utvidgar verksamheten

Oy Weldmec Ab, som specialiserat sig på yrkes- och myndighetsbåtar samt krävande underleveransarbeten i aluminium, levererar fem Serecraft P11 skjutfältsbåtar i aluminium till Svenska Försvarsmaktens Materialverk i Tolkis, Borgå.

Båtarna har byggts i Borgå under vintern 2014–2015. Samtidigt har Weldmec byggt tre oljebekämpningsbåtar i 19-metersklassen enligt ryska RRR regelverket som kontraktstillverkare för Lamor. Sammanlagt har cirka 20 båtar byggts under det senaste året.

Denna prestation av flexibel kapacitet, leveranssäkerhet och kvalitet är grundstenen i Weldmecs verksamhet, vilket bevisas av en god marknadsposition och kontinuerliga orders. För att ytterligare förstärka sin position som ledande marin aktör inom proffsbåt-segmentet, kommer Weldmec att utvidga sin verksamhet till att omfatta även service-, reparation- och ombyggnadsarbeten för yrkesbåtar. Detta möjliggörs av nya faciliteter vid havet i Tolkis (Borgå), dit bolaget flyttar till nyrenoverade utrymmen i september 2015.

De nya utrymmena tillsammans med upptagningsrampen samt dockningskapacitet upp till 60 tons båtar öppnar nya möjligheter även för nybyggen i större skala än tidigare. Bolaget kommer därför att satsa på aktiv marknadsföring och försäljning med fokus på existerande kundsegment, service- och reparationskunder samt nya yrkesbåtskunder speciellt på exportmarknaden.

Bolaget kommer att börja använda marknadsföringsnamnet Weldmec Marine, dit fyra affärsområden räknas: båtar med egna varumärken, service- och reparationsvarvet, kontraktstillverkning av yrkesbåtar med kundens varumärke samt underleveransarbeten i aluminium.

Bolaget har också kommit överens om uppköp av Modius varumärket, en ny multifunktionell båt, som är planerad för både arbetsuppgifter- och nöjesbruk. Weldmec Marine kommer att tillverka första demobåten under sommarens lopp. Samtidigt kommer Jari Ahoranta, att börja som marknadsförings- och försäljningsdirektör.

– Vi ser fram emot att utveckla bolaget till en ny nivå vad gäller verksamhetens bredd, produktionsprocesser, produkter och tjänster. Detta blir möjligt i och med ändamålsenliga utrymmen vid havet. Med denna infrastruktur i Tolkis kan vi svara på marknadens behov av allt större arbetsbåtar på ett större marknadsområde för allt mer krävande behov. Samtidigt ger utrymmena samt vår mycket kunniga personal oss en bra möjlighet att svara på yrkesbåtars servicebehov i finska vikens område, säger bolagets vd Matias Iiskola.

Info: www.weldmec.com

Kommentarer

Weldmec Marine 13:17:46 2015-05-28

Hej, vår nya websida blir aktuell först på hösten. Nu kan mera information hittas på Facebook med sökord Weldmec Marine.

mvh, Jari Ahoranta / Weldmec Marine