Från mikroskräp i haven till ökad miljömedvetenhet i Kina

Nu finns IVL Svenska Miljöinstitutets årsredovisning för 2014 att ladda ner och läsa. IVL:s forsknings- och utvecklingsverksamhet kan se tillbaka på 2014 som ett framgångsrikt år. Behoven av tillämpad forskning och utveckling på hållbarhetsområdet ökar snabbt i samhället.

Under 2014 togs ett viktigt steg för IVL genom att ett kontor inrättades i Malmö. Satsningen är ett led i IVL:s planer på tillväxt och på att vidareutveckla FoU-arbetet inom området hållbar stadsutveckling.

Den 1 juli 2014 tog IVL också över det internationella EPD-systemet för certifierade miljövarudeklarationer. Det innebar att IVL ytterligare stärkte positionen som ledande inom livscykelanalyser (LCA), systemanalys och miljövarudeklarationer. IVL startade sin LCA-verksamhet redan 1990 och har idag cirka 50 medarbetare som arbetar med LCA-tillämpningar i sin dagliga verksamhet på uppdrag av företag och organisationer.

I årsredovisningen för 2014 kan du också läsa om några aktuella projekt som IVL arbetar med, bland annat i Kina där IVL har haft verksamhet i mer än 25 år. Under rubriken ”Nya krafter växer fram i Kina” berättar vi om den ökande miljömedvetenheten som växer fram hos den kinesiska befolkningen. Det har lett till en ny typ av projekt, där ett exempel är i den kinesiska provinsen Guizhou där IVL arbetar med att förbättra människors miljörättigheter.

Vi berättar också om mikroskräp i haven – ett nästan osynligt men inte desto mindre växande och allvarligt miljöproblem. Forskningen kring mikroskräp, som sedan 2013 ingår i IVL Svenska Miljöinstitutets satsning på forskning inom marina miljöer, har fått stor uppmärksamhet det senaste året.

Info: http://www.ivl.se/