16 november, 2015

SBU:s remissvar om Båtförarintyg

1-SBU_remissvar_obl_forarbevis_080901Departementspromemorian om en ny lag om behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp.

2-ICC_resolution_40_anslutna_ECE-TRANS-SC3-WP3-2008-23e1RESOLUTION NO. 40 ON INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF
PLEASURE CRAFT

3-Kustskeppare_SjoV_forordningSjöfartsverkets kungörelse
om godkännande av viss utbildning för förare
av fritidsskepp;

4-Kungorelse_Fritidsskepp_1970-344Kungörelse (1970:344) om kom petenskrav för förare av större fritidsbåtar

5-ICC_res1_40_engInternational Certificate for
Operators of Pleasure Craft
Resolution No. 40

6-ICC_res_40_svenskInternationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt
Resolution nr 40

7-Forarbevis_kungorelse_forslag_SBU2Förslag SBU 2008-08-30:
Regeringens kungörelse om kompetenskrav för förare av mindre
fritidsbåtar (SFS 2008:xxx)

8-Forarbevis_SjoV_kungorelse_forslagFörslag SBU 2008-08-30:
Sjöfartsverkets kungörelse om godkännande av viss utbildning för förare
av mindre fritidsbåtar; (SJÖFS 2008: xx)