7 januari, 2016

Trafikverkets färjerederi förstärker flottan

Efterfrågan på vägfärjetrafik är fortsatt stark och nu vill Färjerederiet bygga fler fartyg. En anbudsförfrågan har gått ut på ett fartyg med storlek motsvarande Saturnus, Sveriges hittills största vägfärja.

Bygget ska starta i år och i förfrågan ingår även en option på ytterligare ett fartyg med samma storlek. Den 15 februari är sista dagen för inlämning av anbud och därefter fattar Trafikverket beslut om vilket varv som får uppdraget att bygga den nya storfärjan.

– Vi har tagit tillvara erfarenheter från vårt förra storbygge, vägfärjan Saturnus, som togs i bruk 2014 på Gullmarsleden mellan Uddevalla och Lysekil. Det betyder att vi fortsätter att utveckla och förfina tekniken för denna typ av fartyg, säger Fredrik Almlöv, chef för teknik och miljö i Färjerederiet.

Det nya fartygets längd blir 100 meter och bredden 18 meter. Det byggs för en last på max 600 ton och kommer att erbjuda utrymme för 80 bilar och 297 passagerare. Maxfart 11 knop. Skrovet är utformat så att bränsleförbrukning och utsläpp hålls på en låg nivå. Tack vare modern fartygsteknik kan vägfärjan framföras av en besättning på endast två personer.

– Det är glädjande att vi nu kan starta processen med att ytterligare förstärka Färjerederiets flotta, säger rederichef Anders Werner. Genom att anbudsinfordran innehåller option på ytterligare ett nybygge i samma storlek, ser vi nu att rederiets behov av ökad kapacitet kan fullföljas steg för steg.

Trafikverket Färjerederiet är Sveriges största rederi.  Årligen genomförs 22 miljoner personresor och 12 miljoner fordonstransporter. Vägfärjan är ett bra miljöval. På färjan får bilarna stänga av motorn och åka kollektivt.

 

Saturnus på Gullmarsleden är landets största vägfärja. Men inte alltför länge till, för nu beställer Trafikverket en ny färja i samma storleksklass. Foto: Truls Persson Trafikverket.

 

 

 

 

Länkar

 

Trafikverket Färjerderiet

 

 

 

 

Trafikverket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Webbplats: www.trafikverket.se/farja