14 januari, 2016

Göta kanalbolags VD Anders Donlau avgår

Efter åtta år som VD på Göta kanalbolag har Anders Donlau meddelat styrelsen att han önskar avgå.

– Vi beklagar att Anders nu vill sluta i bolaget men har samtidigt full förståelse för hans beslut. Anders har arbetat mycket hårt och målmedvetet med bolagets bästa för ögonen under 8 år. AB Göta kanalbolag har under Anders ledning fått en affärsmässig och marknadsorienterad verksamhet samtidigt som stort fokus har lagts på det kulturhistoriska bevarandeuppdraget. Det är Anders förtjänst att kanalen nu renoveras och att framtida drift säkras, säger Elisabeth Nilsson, styrelseordförande i AB Göta kanalbolag.

– Att vara VD för kanalbolaget är ett av de roligaste jobb man kan ha, samtidigt är det ett mycket arbetsamt jobb och jag vill därför varva ner och få mer tid till annat som ligger mig nära. Jag har erbjudit och avtalat med styrelsen att vara kvar under hela 2016 för att säkra en bra överlämning till min efterträdare och att fullfölja starten av det stora renoveringsprojektet Göta kanal 2.0, som är det största projekt som beslutats i kanalens historia. Det är med stolthet jag kommer att lämna den historiska stafettpinnen vidare till min efterträdare. Att leda en verksamhet under 9 år, som det blir i mitt fall, är en lång men lagom tid för verksamheten.

– Rekryteringsarbetet av ny VD har startat och det är en process som tar tid. Vi är därför tacksamma för att Anders finns kvar under hela 2016, säger Elisabeth Nilsson. Målet är att en ny VD ska tillträda under andra halvåret.