8 februari, 2016

Omfattande utvecklingsprojekt när Dalands kanal fyller 150 år

 

Om två år fyller Dalslands kanal 150 år och förberedelsearbetet är i full gång. I samtliga ”kanalkommuner” (inkl. Vänersborg och Färgelanda) pågår förberedelsearbetet inför jubileumsåret 2018.

Dalslands kanal

– Vi har tagit hjälp av kommunerna i Dalsland och Årjängs kommun i Värmland. Sju fristående arbetsgrupper är igång och jobbar, var och en för sig, med förberedelserna inför jubileumsåret. Än så länge är det idéer och utkast som prövas. Vi räknar med att idéerna har gått över till konkreta förslag under kommande höst, säger kanaldirektör Benny Ruus.

Parallellt befinner sig kanalbolaget mitt i ett omfattande utvecklingsprojekt, tillsammans med Dalslands Turist AB och Camp Dalsland.

– Utvecklingsprojektet består av fem olika delprojekt varav ett har direkt koppling till kanalbolagets verksamhet – park och landskapsvård och konstnärlig gestaltning. Var och ett mycket spännande, några med direkt koppling till 150-årsfirandet. Vad det innebär får dock vara en förborgad hemlighet ett tag till, säger Ruus.

Samtidigt ser kanalbolaget nu över de delar av anläggningarna som byggnadsminnesförklarades 2013.

– Vi tar fram en vård- och underhållsplan för Håveruds- och Upperudsområdet. Det kommer bland annat att innebära att vi riktar fokus på Akvedukten, byggnader och närmast kringliggande markområden. Ett byggnadsminne innebär ju formella förpliktelser. Därför vill vi vara noga med att ha en tydlig struktur i vårt bevarandearbete – så som det förväntas och krävs. Dessutom utsågs Dalslands Kanal AB samma år till ”Årets byggnadsvårdare” vilket naturligtvis förpliktigar, avslutar Benny Ruus.

 

Nu vänder vi utvecklingen – redan 2016

Seglationssäsongen 2015 blev en besvikelse för kanalbolaget även om man klarade sig betydlig bättre än för många andra. Vädret var den huvudsakliga orsaken och den tydliga ”lågkonjunktur” som båtliver befunnit sig i, har påverkat båtlivet i mycket stor utsträckning. Även Dalslands kanal har påverkats. Nu skönjer båtbranschen en tydlig ljusning vilket gör att kanalbolaget räknar med en vändning i kanaltrafiken – redan 2016.

 

Internationellt samarbete leder till fördjupade kanalkontakter

Sedan många år har kanalbolaget odlat såväl nationella- som internationella kontakter och byggt närverk. Detta har lett till att kanalbolaget sedan 2011 är representerat i styrelsen för det mäktiga IWI (Inland Waterways International) – ett internationellt paraplyorgan för all världens kanaler. Genom dessa kontakter pågår nu en process att skapa ett vänortsutbyte med en av de skottska kanalerna. Även om arbetet är i sin linda och i ett förberedelsestadium räknar kanalbolaget med att samarbetet skall leda till konkreta aktiviteter – kanske redan under innevarande år.

 

Planerar för att möta en ny seglationssäsong

Nu arbetas det för fullt i kanalbolaget med förberedelserna inför seglationsstarten i juni; marknadsföring, personalrekrytering och utbildning, service och besiktning av anläggningar och översyn/kontroll av farleder och farledsmarkeringar hör till de sedvanliga arbetsuppgifterna. Under vårvintern pågår ett par fastighetsreparationer och så bygger man i egen regi om en pråm till ett modernt redskap för farledsarbeten.

 

Dalslands kanal är öppen för seglation mellan 13 juni och 21 augusti.