5 mars, 2016

14 procent av svenska hushåll äger fritidsbåt

Ungefär 14 procent av alla svenska hushåll äger fritidsbåt. Varje båt används i genomsnitt 16 dagar per år. 7 av 10 båtägare säger sig alltid använda flytväst och hela 9 av 10 båtägare som känner till sjöfyllerilagen är positiva till den. Det framgår av den undersökning av fritidsbåtlivet som Transportstyrelsen genomfört.

Transportstyrelsen genomför med ungefär fem års mellanrum en undersökning av fritidsbåtlivet i Sverige. I båtlivsundersökningen 2015 genomfördes totalt 3 594 telefonintervjuer. Intervjupersonerna fick svara på en mängd olika frågor om båtägande, båtanvändande, skötsel av båtar samt kunskap om och inställning till olika frågor om säkerhet och miljö för fritidsbåtar.

Undersökningen visar bland annat att antalet fritidsbåtar i Sverige är cirka 822 000, varav 756 500 är sjödugliga. Ungefär 14 procent av alla svenska hushåll äger fritidsbåt. Det är en viss minskning jämfört med undersökningen 2010. De flesta fritidsbåtarna, 72 procent är under 6 meter. Det är en större andel än 2010, då 58,9 procent av båtarna var under 6 meter. Varje båt användes under maj-september i genomsnitt 16 dagar och i genomsnitt 2,7 personer var med ombord.

Närmare 9 av 10 fritidsbåtar är inte utrustade med någon form av toalett. Av de som har någon form av toalett ombord är åsikterna om möjligheterna att lämna toalettavfall i fritidshamn mycket blandade, men 39 procent anser att de är dåliga jämfört med 22 procent som tycker de är bra. 2010 låg siffran för andelen kritiska på 57 procent.

Många positiva till flytvästkrav

Av de som är ute i fritidsbåt är det hela 70 procent som uppger att de alltid använder flytväst. Bara 10 procent använder sällan eller aldrig flytväst. Inställningen till att införa krav på flytväst i fritidsbåtar är överlag positiv, hela 68 procent är mycket eller ganska positiva till flytvästkrav.

Inställningen till den skärpning av sjöfyllerilagen som infördes 2010 är positiv. Förändringen innebar en nedre promillegräns på 0,2 promille till sjöss för alla båtar som kan framföras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter långt. Närmare nio av tio svenskar som känner till lagen är positiva till den, 2 % är negativa.

– Båtlivsundersökningen ger oss, andra myndigheter och båtlivsorganisationer ett bra underlag för det arbete vi gör för att höja säkerheten och minska miljöpåverkan inom fritidsbåtlivet, säger Lars-Göran Nyström, sjösäkerhetssamordnare på Transportstyrelsen.

Ta del av hela båtlivsundersökningen på www.transportstyrelsen.se/batlivsundersokningen