7 mars, 2016

Första rikstäckande systemet för återvinning av fritidsbåtar

 

Sweboat, Båtbranschens Riksförbund, har tillsammans med Båtskroten Sverige AB och Stena Recycling AB startat ett system för återvinning av gamla fritidsbåtar.

 

Själva utvecklingsprojektet har varit finansierat genom projektpengar från Tillväxtverket och Havs- och Vattenmyndigheten, men nu är systemet alltså igång och runt 250 båtar har återvunnits under 2015.

 

”Det är en mycket bra början men vi bör ligga på uppemot 1 000 båtar om året när kännedomen om Båtretur har ökat och när systemet är fullt utbyggt”, säger Mats Eriksson, VD på Sweboat.