8 mars, 2016

Näsbyvikens Båtsällskap söker kanslichef

 

Näsbyvikens båtsällskap (NBS) är en allmännyttig ideell förening som bildades för drygt 80 år sedan. Idag har föreningen ca 750 medlemmar med 650 båtar. Anläggningen arrenderas av Täby kommun och drivs av NBS. Nu söker NBS sin nästa kanslichef då nuvarande går i pension. Tjänsten är en deltidstjänst på 70 % av heltid.

DCIM100MEDIA
DCIM100MEDIA

 

Arbetsbeskrivning

Arbetet som kanslichef hos NBS innebär att vara styrelsens och föreningens operativa ledare för klubben. Arbetet avser förvaltning av klubbens anläggningar, driva förändringsarbete i enlighet med tagna beslut m.m.

Kanslichefen är föredragande inför styrelsens möten och tar fram underlag till dessa.

Med Näsbyvikens ca 750 medlemmar är den en av de större båtklubbarna i Stockholm,. Arbetet som kanslichef innebär att förvalta NBS två hamnanläggningar, dels hemmahamnen i Näsbypark, dels klubbholmen på norra Gällnö.

 

Arbetet innebär också en stor del planering och logistik i samband med upptagningar, sjösättningar, flytt av båtar, upprätthållande av medlemsregister, kö system m.m.

Tjänsten är en ledartjänst som till sin hjälp idag har en deltidsanställd på 20% för ekonomiuppgifter.

 

Styrelsen förväntar sig att kanslichefen upphandlar och driver underhållet och utvecklingen till största del med hjälp av frivilliga funktionärer och entreprenörer.

Till sitt stöd har kanslichefen en engagerad styrelse, funktionärer m.m.

 

Kravprofil

Den som vi tror passar för arbetet bör ha följande erfarenhet och kunskaper:

  • Intresse och engagemang för båtar och båtliv.
  • Kommunikativ ledare som förstår hur man motiverar och leder frivilliga funktionärer, medlemmar m.fl.
  • Analytisk och god planeringsförmåga inom logistik.
  • Informativ, både i tal och skrift, även ansvaret för webbsidor ingår i tjänsten.
  • Erfarenhet av upphandlingar och kommunikation med olika intressenter såsom leverantörer, kommunen, hälsovårdsmyndigheter och andra intressenter.
  • Ekonomisk förståelse och erfarenhet av att driva mindre verksamheter.
  • Insatt i Microsoft Access, Word och Excel samt bildhanteringsprogram som Illustrator och Photoshop.
  • Pedagogisk läggning då framförallt nya, men även gamla medlemmar måste utbildas allt eftersom kraven ökas på båtinnehavare.

 

Egenskaper som vi värdesätter är att sökanden är ansvarstagande och förtroendeskapande samt förstår vikten av att vara klubbens ansikte utåt.

 

Känner du att detta är din nästa utmaning men vill veta mer får du gärna ringa kvällstid till Håkan Fritz kassör 070-6862304 eller Roger Alm ordförande 070-168 32 63.

Din ansökan vill vi ha senast fredag 2016-04-08, gå in via monster.se för att söka.

Läs mer om NBS på www.nbs.a.se