9 mars, 2016

Ny stiftelse ska rädda Östersjön

Den 16 december 2015 bildades Stiftelsen Hållbara Hav. Stiftare är Länsförsäkringar Stockholm, Christer Salén, Johan Stenman, Berndt Magnusson, Olof Stenhammar, Claes Dahlbäck, Sören Gyll, Göran Lundberg och Lars Söderberg.

IMG_8058

Östersjön står inför stora utmaningar. Övergödning, läckage av kemikalier och läkemedel och stora mängder plaster utsätter det unika innanhavet med dess känsliga ekosystem för mycket stora påfrestningar. Situationen är kritisk.

Och även om de synliga tecknen med omfattande algblomning, kraftiga förändringar i fisk- och fågelbestånden, döda bottnar etc engagerar många, så behövs omfattande insatser i hela regionen för att kanalisera och mobilisera den kunskap som leder till skarpare lagstiftning och regulatoriska åtgärder.

– Östersjöns framtid är hotad. Därför är det angeläget att få vara med och bidra till Hållbara hav, säger Hennes Kungliga höghet Kronprinsessan Victoria, som är en frekvent och engagerad gäst i samband med Hållbara havs aktiviteter.

Bildandet av Stiftelsen Hållbara hav är en fördjupad och intensifierad satsning på Initiativet Hållbara hav som under fem år arbetat med kommunikation kring hur Östersjöns ekologiska status kan restaureras och förbättras. Intressenterna är många och tillsammans med näringsliv och forskarvärlden har här skapats en central och viktig plattform där forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv samlats och byggt nätverk över gränserna. Varje år genomförs en mängd olika aktiviteter, direktsända Östersjöseminarier i SVT, digitala och mobila utställningar, omfattande kommunsamarbeten, aktiviteter på sociala medier mm. Med hjälp av fartyget Tre Kronor af Stockholm har budskapet förmedlats till alla strandstater kring Östersjön.

– Genom stiftelsebildningen tas nu ett nytt steg med ökad närvaro på den internationella scenen, samtidigt som samarbetet med näringsliv, kommuner och skolor fördjupas, säger Claes Dahlbäck som varit engagerad många år i verksamheten.

Med hjälp av Stiftelsen Hållbara Hav initieras nu ett flertal nya aktiviteter tillsammans med stiftelsens partners, Länsförsäkringar Stockholm, TallinkSilja Line, Boomerang, Kemikalieinspektionen, Takeda Pharma, Stockholms Universitet, Stockholms stad m fl, i syftet att underlätta och påskynda arbetet med restaureringen av Östersjön.

– Länsförsäkringar Stockholm har varit en del i Initiativet Hållbara hav några år och vi ser en fantastisk möjlighet att få vara med nu när Stiftelsen Hållbara hav startar sin verksamhet. Ett fördjupat arbete för Östersjön är en av de viktigaste frågorna i vårt närområde och vi måste tillsammans utöka aktiviteterna och påverka såväl privatpersoner som beslutsfattare, säger Fredrik Bergström, vd Länsförsäkringar Stockholm.

Stiftelsens styrelse består av Katja Salén, Professor Christina Rudén, Advokat Robert Hansson, Direktör Bo Svefors och Verkställande direktör Fredrik Bergström.

www.stiftelsenhallbarahav.org