9 juni, 2016

Succéprojekt – inga stölder av eller från DNA-märkta båtar

Märk-DNA har funnits på den svenska marknaden i ett par år och har visat på goda stöldförebyggande effekter, bland annat för värdesaker i hemmet, eftersom märkta föremål visat sig mindre attraktiva att stjäla. Metoden möjliggör också spårning av stulet gods tillbaka till ägaren.

Sedan april förra året har ett DNA-märknings-projekt av båtar, motorer, drev och övrig utrustning genomförts på Näsbyvikens båtklubb i Täby utanför Stockholm. Resultatet – inga tillgrepp på märkta båtar.

Projektet startade den 1 april för medlemmarna i Näsbyvikens Båtsällskap. Bakom projektet står också Svenska Sjö och SSF Stöldskyddsföreningen som även samverkar med polisen.

Näsbyvikens Båtsällskap, som utsågs till årets båtklubb 2014, är en allmännyttig ideell förening, ansluten till Svenska Båtunionen som bildades 1935 och idag har cirka 750 medlemmar med 650 båtar.

– Vi hade under ett antal år stora problem med stölder av framförallt båtmotorer och drev och projektet var ett sätt att vidta ordentliga åtgärder för att försvåra för tjuvarna och göra motorer och tillbehör mindre attraktiva att stjäla, säger Roger Alm, ordförande i Näsbyvikens Båtsällskap.

Projektet gick ut på att båtägarna fick tillgång till DNA-märkning från SSF som användes på båtar, motorer, drev, trailers och annan stöldbegärlig utrustning. Området skyltades upp ordentligt för att informera om att märkning var genomförd.

– Resultatet är fantastiskt, vi har enbart haft en mindre incident på hela året, och då gällande ett objekt som inte var märkt, säger Roger Alm.

Per Grywenz på Svenska Sjö, som försäkrar klubbanslutna båtägare är också mycket nöjd med resultatet.

– Vi har naturligtvis ett stort intresse av att minska den här typen av stölder för att våra kunder ska få ett problemfritt båtliv och för att inte behöva höja premierna gentemot försäkringstagarna och nu hoppas jag att fler båtklubbar väljer att DNA-märka, säger Per Gryvenz.

Båtmotorstölderna i Sverige har legat på en konstant hög nivå de senaste fem åren. Under 2015 polisanmäldes drygt 2 300 båtmotorstölder, vilket är en marginell minskning sedan året före. Enligt Larmtjänst försvinner ca 70 % av stulna båtmotorer ur landet och enbart ett fåtal återfinns. Minskningen av stölder bedöms bero på skärpta poliskontroller i hamnar och ett ökat intresse från båtägare och klubbar för hur man skyddar sig mot stölder, bland annat genom Båtsamverkan. DNA-märkning visar sig nu vara ett sätt att minska stölderna ytterligare.

– Vi är mycket positiva till utfallet av projektet och tror starkt på DNA-märkning som förebyggande metod mot båtrelaterade stölder, säger Annika Brändström, vd på SSF Stöldskyddsföreningen.

Fakta:

DNA-märkning innebär att en fluorescerande vätska, osynlig för blotta ögat, men synlig med hjälp av UV-ljus, appliceras på det som ska märkas. Varje märkning har ett unikt DNA som går att spåra internationellt och är omöjligt att avlägsna, då minsta partikel av blandningen innehåller en unik kod. SSF:s DNA-märkning innehåller också en stor mängd mikropunkter som möjliggör avläsning och ägaridentifiering på plats dygnet runt.

Märkningen reagerar på UV-ljus vilket gör den lätt att hitta för Polisen. Alla polisbilar i Stockholms Län har utrustas med UV-lampor för att lättare hitta DNA-märkt stöldgods, dessa är finansierade av Stöldskyddsföreningen.

För att visa att någonting är märkt fästs också petsäkra varningsdekaler på det märkta föremålet.