21 juni, 2016

Prickarna på sjön redo för sommaren

Den årliga översynen av Sjöfartsverkets flytande sjömärken är klar sedan några dagar tillbaka.

– På vintrarna orsakar isen skador på utmärkningen. Därför kontrollerar Sjöfartsverket varje enskild boj och prick som vi ansvarar för, säger Ulf Smith, farledskoordinator på Sjöfartsverket.

Varje vår kontrolleras alla flytande sjömärken som Sjöfartsverket har driftansvar eller serviceavtal för utmed de svenska kusterna samt i Vänern, Vättern och Mälaren. Totalt rör det sig om cirka 6000 prickar och bojar som besiktigas, tvättas, lagas och positioneras. Varenda enda en av dem tas upp och ombord på något av Sjöfartsverkets sju farleds- eller arbetsfartyg som utför underhåll av farlederna och utmärkningen. Arbetet med vårutprickningen brukar inledas i de södra farvattnen under mars och avslutas längst i norr i juni.

De tre senaste vintrarna har varit lindriga ur issynpunkt och därmed skonsamma mot de flytande sjösäkerhetsanordningarna, som bojarna och prickarna formellt kallas. Men en mild isvinter betyder inte att sjömärkena per automatik står där de ska när det börjar våras.

– Under milda vintrar när skärgårdarna inte blir helt isbelagda händer det att större isstycken flyter omkring och skapar oreda bland prickarna och bojarna. Det kan hända att rejäla isvintrar med helt igenfrusna skärgårdar resulterar i färre flyttade prickar, säger Ulf Smith, farledskoordinator på Sjöfartsverket.

Fakta om sjösäkerhetsanordningar

Inom svenskt sjöterritorium finns det cirka 15 000 sjösäkerhetsanordningar i form av bland annat bojar, prickar, fyrar, märken och kummel. Sjöfartsverket äger cirka hälften av all utmärkning. Övriga ägs av bland annat kommuner, hamnar, föreningar och marinor som fått tillstånd av Transportstyrelsen. Sjöfartsverket ansvarar för de sjösäkerhetsanordningar som Sjöfartsverket äger och i övriga fall är det Transportstyrelsen som har tillsynsansvar.

Om man upptäcker fel på utmärkning, släckta fyrar, drivande föremål eller iakttar annat som kan utgöra fara för sjöfarten bör man genast rapportera detta till Sjöfartsverket.

Utprickning 2016 b0fdd08a3f9edf22_org