23 juni, 2016

Vattensäkerhet och drunkningsolyckor inför midsommar

Trots många rapporter om drunkningar på sistone tror de som har störst risk att drunkna inte att de tillhör riskgruppen. En ny undersökning från Trygg-Hansa visar att svenska folket tror att nyanlända personer till Sverige, följt av barn, är de som står för flest drunkningsolyckor. Men nära 9 av 10 av de som drunknat hittills i år har varit män, de flesta medelålders och äldre. I den nya minidokumentären ”Genomsnittsdrunknaren” får 49-årige Martin Beck – Sveriges genomsnittsdrunknare – uppskatta och testa sin simförmåga i öppet vatten. Utgången ger förhoppningsvis många en tankeställare inför midsommarhelgen och årets första dopp.

En 49-årig man är genomsnittet av personerna som drunknade i Sverige förra året. Men i en ny undersökning från Trygg-Hansa uppger 42 procent av svenskarna att de tror att nyanlända personer till Sverige är de som enligt statistiken löper störst risk att drunkna i svenska vatten. Nära var tredje (29 procent) tror att det är barn. Åldersgruppen 50-64 år svarar oftare att de tror att medelålders män är den grupp som har störst risk att drunkna vilket visar på viss självinsikt. Men i åldern 65-79 år svarar fler än hälften nyanlända personer till Sverige.

–          Statistiken visar tydligt att det är viktigt att ha uppsikt över både män och barn vid vatten. Övertro är den största riskfaktorn för drunkning, det handlar om att ta risker när man simmar ensam, strunta i flytväst eller dricka alkohol vid bad och båtturer. För att bryta den dystra drunkningstrenden behöver vi alla rannsaka oss själva. Många olyckor skulle kunna undvikas om vi bedömde vår simkunnighet bättre, säger Johan Eriksson, kommunikationschef på Trygg-Hansa.

Sveriges genomsnittsdrunknare visade övertro
För att förändra bilden av vem som drunknar och uppmärksamma riskerna med övertro på sin förmåga har Sveriges genomsnittsdrunknare – 49-årige Martin Beck – fått genomföra ett simtest i öppet vatten, med livräddare på plats. Martin fick först uppskatta hur långt han trodde att han skulle klara att simma. Experimentet visas i den nya minidokumentären ”Genomsnittsdrunknaren” och syftet är att visa hur stor skillnad det kan vara mellan sin uppskattade förmåga och verkligheten.

–          Det var jättejobbigt och det gick mycket långsammare att simma än jag trodde. Det kalla vattnet gjorde att det blev tungt. Jag avbröt simtestet och det kändes skönt när livräddarna plockade upp mig, säger Martin Beck, Sveriges genomsnittsdrunknare.

 

–          Med Genomsnittsdrunknaren vill vi öka medvetenheten om riskerna med övertro. Simkunnighet är en färskvara och att simma i öppet kallt vatten är en helt annan sak än att simma inomhus i en bassäng. Vi hoppas att människor får sig en tankeställare inför midsommar då många tar årets första dopp, säger Johan Eriksson.

Hittills i år har 45 personer drunknat i Sverige, en fördubbling jämfört med samma period förra året. 87 procent av de som drunknat hittills i år har varit män, de flesta medelålders och äldre. I juni, juli och augusti ökar vanligen drunkningsolyckorna, förra året drunknade 75 personer under dessa sommarmånader vilket betyder nästan en person om dagen.* Enligt MSB har 50 procent av drunknade män alkohol i kroppen, samma siffra för kvinnor är 30 procent.

I sommar kommer Trygg-Hansa att säkerställa att vuxna kan testa sin simkunnighet i samband med de 400 sommarsimskolor som SLS anordnar runtom i Sverige, och som Trygg-Hansa stöttar. Tillsammans har man i år satt målet att fördubbla antalet barn i sommarsimskolorna till 40 000 barn.

*Källa: Svenska Livräddningssällskapet

Se minidokumentären ”Genomsnittsdrunknaren”: https://www.youtube.com/watch?v=y4ZX5__4Lyo

 

Fråga Novus-undersökning: Vilka tror du enligt statistiken har störst risk att drunkna i svenska vatten?

·         Nyanlända till Sverige (42%)

·         Barn (29%)

·         Medelålders män (29%)

·         Unga män (16%)

·         Äldre kvinnor (3%)

·         Andra (1%)

·         Vet ej (5%)

Regionala skillnader:

·          I Norrland tror de allra flesta att det är barn som har störst risk att drunkna.

·          I Sydsverige tror mer än hälften att det är nyanlända personer till Sverige som har störst risk att drunkna.

·          Småland och öarna är närmast sanningen om vem som enligt statistiken har störst risk att drunkna.

·          Stockholm är den region där minst andel personer svarat medelålders män och är därmed längst från sanningen.

Åldersskillnader:

·         Åldersgruppen 50-64 år svarar oftare att de tror att medelålders män har störst risk att drunkna (39 procent).

·         Äldre, 65-79 år, svarar oftare att de tror att det är nyanlända personer till Sverige (51 procent).

·         Bland yngre, 18-29 år, tror flest att det är barn som har störst risk att drunkna (48 procent).

 

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1011 intervjuer genomförts under perioden 28 april till 4 maj 2016.

 

Testa din simkunnighet på egen hand:

1.       ​Gör testet tillsammans med någon

2.       Simma i dagsljus, så att du har god sikt

3.       Simma 200 meter, varav 50 meter ryggsim

4.       Om det är svårt att hitta en sträcka på 200 meter så kan du simma t.ex. 50 meter fyra gånger​​

Källa: Trygg-Hansa