24 oktober, 2016

Fartdriven generator i Volvo Ocean Race

Till nästa Volvo Ocean Race ska båtarna få laddning via generatorer i vattnet. Dieselmotorerna, som har stått för elkraften i många år, kan därmed vara en passerad epok.

Tillförlitligheten är A och O i världens längsta havskappsegling, Volvo Ocean Race. Men tekniken och innovationer står alltid i fokus och därför ska huvuddelen av laddningen ombord i nästa race ske via en generator i vattnet, som drivs av båtens fart genom vattnet.

Rean efter förra racet talades det om den här nyheten. Men då var tävlingsledningen inne på linjen att båtarna skulle klara sig helt utan dieselmotor, något som de nu verkar ha tagit tillbaka.

Ombyggnaden av var och en av de sju äldre Volvo Ocean 65-båtarna kostar 1 miljoner Euro, det vill säga nästan 10 Mkr. En del av detta är att förse båtarna med en ”hydrogenerator”, som ska fungera som back-up till den Volvo Penta dieselmotor som sitter i alla båtarna.

Beroende på resultaten och utvärderingarna av de testningar som pågår inför nästa upplaga kan det bli så att hydrogeneratorn blir obligatorisk att använda under segling. Detta som en del för att minska mängden bränsle som används av båtarna för deras elektroniska system.

En båt redan har installerats med en sådan här enhet för att testa. Resultaten har varit betydande, enligt tävlingsledningen.

– Under de senaste åren har vi arbetat hårt med alternativ energi. Hydrogeneratorn är i själva verket en propeller som du släpper över aktern av båten. Den liknar en liten utombordare, som snurrar runt med vatten och producerar el som kan matas tillbaka till båtens batterier, säger Race Director Nick Bice.

– Våra tester har inte visat någon märkbar effekt på båthastigheten. Resultaten har varit positiva nog för att övertyga mig om att vi i framtiden inte kan vara energineutrala på tävlingsbanan.

En testbåt har seglat 3 500 Nm med hydrogenerator under båtens akter. Under den tiden behövde besättningen inte slå på dieselmotorn för laddning. Normalt skulle motorn ha körts 1–1,5 timme per dag.