27 oktober, 2016

Två tredjedelar av planetens ryggradsdjur riskerar att försvinna till 2020

WWF Living Planet Report 2016 visar att människan kan vara på väg att orsaka den sjätte massutrotningen. Bestånden av ryggradsdjur kommer att ha minskat med 67 procent på 50 år, från 1970 till 2020. Redan nu har populationerna mer än halverats. Globalt konsumerar vi som om vi hade 1,6 planeter. Varje svensk har en livsstil som kräver mer än fyra jordklot.

Sunlight eclipsing planet earth

Pressmeddelande:

– Vi överkonsumerar jordens resurser och i Sverige lever vi som om vi hade 4,2 jordklot till vårt förfogande. Vårt fotavtryck ökar i stället för att minska. Men loppet är inte kört. De goda nyheterna är att det finns lösningar, inte minst måste vi göra vår produktion och konsumtion av mat-och energiproduktion mer hållbar, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Mångfalden av djur och växter fortsätter att utarmas. Allt fler forskare varnar för att världen riskerar ett sjätte massutdöende orsakat av oss människor. Det är första gången som en enskild art – människan – orsakar allvarliga förändringar på jorden. Fyra av nio trösklar som är avgörande för de globala processer som upprätthåller liv på jorden har redan överskridits, enligt Stockholm Resilience Center, som medverkar i rapporten.

Sedan 1970 har bestånden av fåglar, däggdjur, amfibier, reptiler och fiskar minskat med 58 procent (Living Planet Index, 1970 – 2012), enligt Living Planet Report.

– Vi förstör livsmiljöer och ekosystem, orsakar stora klimatförändringar och överexploaterar fisken i haven. Om utvecklingen fortsätter i samma takt – vilket mycket pekar på – blir nedgången 67 procent år 2020, jämfört med basåret 1970.  En otroligt kraftig minskning på bara 50 år, säger Håkan Wirtén.

Sverige tillhör ”värstingligan” när det gäller fotavtrycket vid sidan av USA, Kanada, Australien, Kuwait, Förenade Arabemiraten, Oman och Belgien. Svenskarna har stor import av konsumtionsvaror som framställs med fossil energi, inte minst från Kina. Det blir höga indirekta koldioxidutsläpp som följd. Mer än hälften av fotavtrycket orsakas av koldioxidutsläpp. USA använder 8,2 globala hektar per capita, Sverige 7,3, Tyskland 5,3, Argentina 3,1  Kina 3,4 och Tanzania 1,3

– Satsningar på en bättre energimix med förnybara bränslen äts delvis upp av ”kolimporten” från vår mat och våra prylar.  Vårt ekologiska fotavtryck påverkas också av att vi bor i ett avlångt och kallt land, har en energikrävande fordonspark, värmer upp stora bostäder och har en hög köttkonsumtion, säger Carina Borgström-Hansson, expert på ekologiska fotavtryck på WWF.

Men det går att vända trenden. Det nya globala klimatavtalet tillsammans med FNs nya hållbarhetsmål ger en bättre grund än någonsin tidigare. Kraftfulla åtgärder krävs för mer hållbar konsumtion och produktion i alla länder.

Världsnaturfonden WWFs krav till regeringen:

  • Ta fram ett mål för att minska våra konsumtionsbaserade utsläpp
  • Ta fram en strategi för hur vi halverar Sveriges köttkonsumtion
  • Stopp för nyförsäljning av fossildrivna bilar – om möjligt till 2025

Läs rapporten på: wwf.se/press