4 november, 2016

10 000 kr till klassisk segelyacht

För 27:e gången utser Gaff Yacht Society’s Stiftelse en stipendiat som presenteras på Klassiska Båtar på Allt för sjön 2017. Stipendiet delas ut till en segelyacht som tagits om hand på ett så förtjänstfullt sätt att hon återigen kan befara insjö eller hav.

R6 Sassan under inbjudningsregattan med anledning av 100-årsjubileet. Uppsala, Ekoln den 6 juni 2014
R6 Sassan under inbjudningsregattan med anledning av 100-årsjubileet. Uppsala, Ekoln den 6 juni 2014

Stipendiet är på 10 000 kr och delas ut till en segelyacht som uppfyller kriterierna:

  • Äldre, kulturhistoriskt intressant segelyacht av trä eller annat byggnadsmaterial
  • Har seglat efter renoveringen

Ansökan med besiktning, intervju med ägaren och genomgång av utfört eller planerat arbete ska vara inlämnad till GYSS ordförande Sven Matton, Lostigen 68, 139 40 Värmdö, senast 31 december 2016.

Ansökan måste innehålla en beskrivning av segelbåten (gärna med foto samt konstruktör, segelnummer, byggnadsår, varv, specifikationer mm nyttiga uppgifter), ägarlängd (såvitt som möjligt), samt gjorda och planerade restaurationer.

Bilden:

2016 års Stipendiat R 6 Sassan.