7 december, 2016

McMurdo lanserar snabbare nödsändare

Under våren 2017 kommer McMurdo kunna leverera världens första nödsändare (EPIRB) som kombinerar fyra frekvenser i en produkt för att effektivisera räddningen av nödställda till sjöss.

Fram till nu har nödsändare EPIRB arbetat med två eller tre frekvenser: en till satellitsystemet (406 MHz), en för att kunna pejla in den nödställde (121,5 MHz), och i vissa fall även för GPS signaler. Den nya serien EPIRB Smartfind 8, har förutom dessa frekvenser även GNSS* och AIS.

Denna kapacitet kommer säkerställa snabbare upptäckt, helt överlägsen positioneringsnoggrannhet och, i slutändan, en mycket snabbare räddning av personer eller fartyg i nöd.

Hittills har larm från EPIRB enbart inneburit en sändning av nödlarm till sjöräddningscentraler i land, ofta flera hundra mil bort. Genom att McMurdo Smartfind 8 EPIRB (G8 AIS) även är utrustad med AIS går larmet även ut till alla fartyg i närheten av den nödställde.

Cospas-Sarsat är det internationella satellitsystemet för nödräddning som lancerades 1982 och idag har hjälpt till att rädda över 40 000 liv. McMurdo Smartfind 8 är helt kompatibla med MEOSAR, vilket är nästa generations satellitsystem för nödräddning. När MEOSAR är helt utbyggt kommer hastigheten och noggrannheten bli avsevärt högre än hittills. 95% av tiden kommer systemet kunna förmedla ett larm inom fem minuter och med noggrannhet på 100 meter t.o.m utan att GNSS används.

McMurdo, världens största tillverkare av nödsändare, är också tillverkare av en stor del av MEOSARs infrastruktur / jordstationer.

*Samlingsnamn för satellitbaserade navigations- och positionsbestämningssystemen GPS, Glonass och Galileo.

Info: www.cordland.se

 

mcmurdo-smartfind-8-range