13 december, 2016

En kvarts miljon till svensk segling

Svenska Seglarförbundet delar nu ut sammanlagt en kvarts miljon kronor för att göra svensk segling mer tillgänglig, miljövänlig och jämställd.

en-kvarts-miljon-till-svensk-segling-20140917_124908

Pengarna ska bidra till förbundets vision ”Svensk Segling – tillgänglig för alla”. Och projekten varierar från ”vanlig” hjälp med utrustning till segling för flyktingar och olika miljöprojekt.

 

Det är tack vare Svenska PostkodLotteriet som klubbar och klassförbund nu får ett extra tillskott i kassan. Totalt har 25 projekt beviljats bidrag på 10 000 kr vardera. För att få sitt projekt ”godkänt” ska det syfta till att göra Svensk Segling mer tillgänglig, mer hållbar ur ett miljöperspektiv eller mer jämställd. Och det är många spännande projekt på gång runt om i landet.

 

Många sökte för att göra steget in till seglingen enklare för nya målgrupper. Dels genom att använda klubbägda båtar och utrustning i större utsträckning. Men också genom subventionerade avgifter eller genom att flytta sin verksamhet till nya platser.

Kombinerad sim- och seglarskola för traktens ungdomar, inklusive asylsökande ungdomar, var ett annat bidrag som hoppas att ”Fler barn och ungdomar som söker eller har fått asyl i Sverige kommer att nå roliga och lärorika aktiviteter vid havet tillsammans med svenskfödda.”

Tre klubbar ökar sin tillgänglighet genom att starta seglingsfritids på klubben. Fyra andra satsar på att få fler att kappsegla genom att locka med sprintsegling, matchracing och flerskrovssegling. Ett par klubbar sökte medel för att göra segling mer jämställd, genom att satsa på utbildning för sina ledare och dessutom satsa extra på att rekrytera kvinnliga ledare.

Tre bidrag syftar till att minska miljöpåverkan. Ett bidrag genom att arrangera en kappsegling utan utsläpp av fossila bränslen, ett annat ska eliminera användandet av bottenfärg på klubbens båtar och helt gå över till skrovdukar. Det tredje bidraget i ämnet handlar om att ställa om till att köra klubbens säkerhetsbåtar på ett miljövänligare bränsle, något som dessutom ger tränare och instruktörer en bättre arbetsmiljö.