30 januari, 2017

Sjöskolan på Beckholmen expanderar till västkusten

Den 1 februari går Stina Jansson in som delägare och vd för Sjöskolan på Beckholmen, som expanderar och utökar sin kursverksamhet stadigvarande även till Västkusten och Göteborg.

Stina har en gedigen bakgrund inom den marina utbildningsbranschen. Hon har sedan 1992 arbetat som navigationslärare, seglarinstruktör och charterskeppare i Sverige och i Medelhavet.

– Jag älskar att få dela med mig av mina kunskaper som instruktör och se ljuset i elevernas ögon när de verkligen förstår navigationens hemligheter, säger Stina.

– Mitt huvudsakliga arbete kommer att vara att tillsammans med Gerhard Chronholm och våra instruktörer arbeta med att bredda, marknadsföra och sälja vårt redan breda kursutbud till både yrkessjöfarten och fritidsbåtslivet.

Sedan 2006 har Stina hållit kurser för långseglare. Sjöskolan utökar nu kursutbudet med bland annat utsjöskeppare, utsjöskeppare plus och kanalintyg både i Göteborg och Stockholm under våren.

Förutom de marina kunskaperna har Stina arbetat med marknadsföring och försäljning de senaste 20 åren. Hon är även utbildad intensivvårdssjuksköterska och HLR-instruktör. Det innebär att hon kommer att vara en av flera instruktörer på Sjöskolan som utbildar i sjukvård för Basic Safety, och håller i kursen Sjukvård och säkerhet för långseglare.

Med Stina som vd får Sjöskolan på Beckholmen just de resurser vi behöver, säger Gerhard Chronholm, delägare och utbildningsansvarig på Sjöskolan.

Sjöskolan på Beckholmen har utbildat sjöfolk sedan 2001 centralt i Stockholm. Anna Michalowska stod från början ensam vid rodret tillsammans med Sjöskolans instruktörer, och sedan 2013 är Gerhard Chronholm ansvarig för utbildningarna, och delägare i Sjöskolan på Beckholmen. Anna går nu i pension och lämnar med varm hand över till Stina och Gerhard.

 

Bildtexter:

Stina Jansson, vd Sjöskolan. Foto: Gerhard Chronholm.

Gerhard Chronholm, utbildningsansvarig Sjöskolan. Foto: Stina Jansson.