20 februari, 2017

Mercury Marine lanserar nytt globalt varumärke

Mercury Marine har lanserat ett nytt varumärke och en global annonskampanj med fokus på en bättre upplevelse i båten. Kampanjen ”Go Boldly” inspirerar till självförtroende samtidigt som den införlivar spänningen och energin kring varumärket Mercury.

https://www.youtube.com/watch?v=p4n_mhZRNn4&feature=youtu.be

För att lansera denna nya konsumentmarknadsföring har Mercury skapat en Go Boldly-video och ökat närvaron på Internet för att visa den självsäkerhet som företaget ger båtägare världen över.

– Vi ville utveckla ett kraftfullt varumärkesbudskap för Mercury Marine, som kompletterar och betonar våra produkter i världsklass, sade Michelle Dauchy, Mercury Marines marknadsföringschef.

”Go Boldly skapar en känslomässig koppling till våra kunder med målet att skapa en oöverträffad varumärkeslojalitet som vi hoppas ger oss livslånga kundrelationer”.

Idén bakom Go Boldly utformades för att särskilja Mercury Marine från konkurrenterna, stärka relevansen för nyckelkunderna och bygga upp en varumärkeslojalitet över hela produktutbudet.

– Vårt jobb vid Mercury Marine är att förbättra båtägarnas tid ute på vattnet och skapa minnen för livet. Go Boldly förkroppsligar ambitionen om äventyr och det sätt på vilket Mercury skapar dessa minnen åt båtägaren, sade Dauchy.