Problem med den ökade båttrafiken i Årstaviken

Båtklubbarna i Årstaviken i Stockholm och Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) har tidigare larmat Länsstyrelsen, Slussenprojektet och alla andra berörda myndigheter om de stora faror som lurar i Årstaviken med ökad båttrafik.

Pressmeddelande:

”Sedan Karl-Johanslussen stängdes på grund av ombyggnaden av Slussen har en dramatisk ökning av båttrafiken skett i Årstaviken. För fritidsbåtar är ökningen minst 50% och yrkestrafiken, i form av turistbåtar, har ökat med 30%. I Hammarbyslussen passerade 27 000 båtar förra sommaren. Detta har lett till mängder av hastighetsöverträdelser och massor av svall från passerande båtar. Många skador på förtöjda båtar har rapporterats, barnaktiviteter har fått ställas in, erosionen längst stränderna ökar och fara för liv uppstår när bryggorna längst stränderna gungar så mycket att risken för personskador eller barn som faller i vattnet, är överhängande. Och i den trånga passagen mellan Årsta holmar och Södermalm trängs, med risk för livet, badande stockholmare med turistbåtar och andra fartyg.

Båtklubbarna runt viken har sett de här extrema farorna och genom sin paraplyorganisation SMBF lämnat en skrivelse till Länsstyrelsen som senare gått ut till ett antal remissinstanser. Dessa instanser är Stockholms Hamn, Stockholms stad, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Polisen och Kustbevakningen.

I skrivelsen föreslår vi en sänkt fartgräns, en stängning av leden mellan Årsta holmar och Södermalm, utläggning av vågbrytare vid utsatta platser och bättre skyltning längst båtarnas färdväg. Allt detta för att skydda liv och egendom. Vi hävdar också att Slussenprojektet är ansvarig för den ökade trafiken och måste ta konsekvenserna av detta. På en direkt fråga får vi svaret att en konsekvensutredning i den här frågan inte är gjord! Man tänker inte heller vidta några som helst åtgärder.

Övriga remissvar är lika nedslående. Det är inte vårt bord. Inga åtgärder är nödvändiga. Polis och Kustbevakning har dock identifierat problemet och ökar sin övervakning i Årstaviken i sommar.

De ideella båtklubbarna runt Årstaviken är nu riktigt oroade. Ska det krävas en allvarlig olycka innan myndigheterna reagerar?

Vi är små ideella organisationer vars syfte är att främja Stockholms unika båtliv. Vi är inte rika och vi är till för alla som vill uppleva båtlivet, rik eller fattig, gammal som ung oavsett etnisk eller socio-ekonomisk bakgrund. Vi har varken ekonomiska eller politiska resurser för att driva kampanjer eller lobbyverksamhet. Men vi vill uppmärksamma alla på de stora risker det nu innebär att idka friluftsliv mitt inne i vår huvudstad. Än så länge gör vi det för döva öron, därför vänder vi oss till media för att, om möjligt ändra på den saken.”

Med vänlig hälsning

Årstavikens båtklubbar & Saltsjön-Mälarens Båtförbund

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*