11 oktober, 2017

Ny lag för att stoppa båtmotorstölderna på gång

En ny lag som förbjuder utförsel av stöldgods ur Sverige kan sätta stopp för de kraftigt ökande båtmotorstölderna. Flera motioner om en förändrad lag är på gång till vinterns riksdagsarbete.

De senaste åren har båtmotorstölderna ökat kraftigt i hela landet. I höst har stölderna accelererat när tjuvarna kan jobba i skydd av mörkret.

Den viktigaste anledningen till att Sverige har blivit Europas paradis för båtmotortjuvarna är att det inte är förbjudet att föra ut stöldgods ur landet. Därmed kan mängder med båtmotorer, motorcyklar, traktorer och andra värdesaker fraktas ut via våra hamnar. Inte i något annat land är gränserna lika öppna för tjuvarna som i Sverige.

Men nu är en förändring på gång. Ett antal riksdagsmän från M, S och SD har motionerat om tuffare tag och ändrade lagar så att Tullen får möjlighet att stoppa utgående gods.

– Vi ser otroligt positivt på de här motionerna, som kan leda fram till en viktig förändring. Vi kan börja skönja en lösning nu och hoppas på att det blir tempo i processen så att lagen kan ändras så snart som möjligt, säger Jonas Roberts, affärsområdeschef på försäkringsbolaget Svedea som har drivit frågan tillsammans med branschorganisationen Sweboat.

– Problemet med motorstölderna är akut – och det stjäls båtmotorer hela tiden. Särskilt på hösten när tjuvarna kan jobba i skydd av mörkret.

Bilden: Motorer från en gömma i Ljungskile dagen före julafton. Foto: Thomas Andersson.

En av motionärerna är Edward Riedl (M). Han skriver bland annat så här:

”Ligorna som stjäl båtmotorerna säljer ofta stöldgodset utomlands. Kraftiga tullinsaster vid större gränsövergångar som exempelvis Öresundsbron skulle därför kunna stävja en stor del av problematiken. I dag saknar dock Tullverket befogenhet att stoppa utförsel av misstänkt stöldgods, vilket bör ses över.”

Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) har skrivit en gemensam motion i samma fråga. De skriver bland annat så här:

”För att förhindra smugglingen är det viktigt att se över möjligheterna som Tullverket har att stoppa stöldgods vid Sveriges gränser. Genom att ge Tullverket befogenhet att genomföra kontroller i syfte att återfinna stöldgods torde vi försvåra avsättning. Vi skulle sannolikt också klara upp fler mängdbrott av mindre exklusiva varor i landet.”

 

 

Fakta om båtmotorstölderna:

  • 2016 stals det enligt Larmtjänst 2 572 motorer och det finns ett mörkertal så siffran bör vara omkring 3 000 st.
  • Enligt oss på försäkringsbolagen så är snittvärdet på en stulen motor 70 000 kr.
  • Det gör att värdet av de stulna motorerna år 2016 är 210 Mkr.
  • Enligt Larmtjänst går minst 70 % av de stulna motorerna utomlands, främst österut.
  • Det gör att värden för 147 Mkr försvinner ut ur landet och det endast för 2016 och för utombordsmotorer.
  • Den totala premiemassan för båtförsäkring i Sverige är omkring 700–750 Mkr, stölderna motsvarar knappt 30 % av den totala premien.
  • Enligt Tullverket finns en stor frustration bland tullpersonal i färjehamnar eftersom de ofta kan se att fordon med misstänkt stöldgods kan passera tullpersonalen utan kontroll.
  • Eftersom över 70 % av de stulna motorerna försvinner utomlands skulle det sannolikt vara effektivt att göra utförselkontroller vid gränserna, framförallt österut och söderut.