13 oktober, 2017

Öka chansen att ha båt och motor kvar – så här gör du

Båtsäsongen börjar gå mot sitt slut men risken att få din båt, båtmotor eller utrustning stulen finns kvar. Under första kvartalet i år anmäldes 497 båtmotorer stulna enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Detta är en ökning med 57 % jämfört med samma period förra året. Men som båtägare kan du göra en hel del för att försvåra för tjuven.

Det tar bara några minuter för tjuven att stjäla GPS och annan elektronisk utrustningen ur båt. Lika snabbt fraktas båten iväg med ett släp från en obevakad uppläggningsplats eller sommarstugeområden. Om inte polisen kan koppla båten till rätt ägare, då går det inte heller att stoppa tjuven vid en kontroll på vägen.

– Det finns en hel del man kan göra för att försvåra för tjuven som att t.ex. sätta ett kulhandskelås på släpet när man ställer upp båten eller att DNA-märka båten, säger Lina Nilsson expertrådgivare på SSF Stöldskyddsföreningen.

När det gäller hela båtar handlar stölderna ofta om beställningsjobb och många gånger lämnar båten landet mycket snart efter stölden. Även båtmotorer och utrustning hamnar utomlands men också på andrahandsmarknaden här i Sverige. Men det går att försvåra för tjuven och därmed minska risken att bli drabbad.

– Genom Båtsamverkan har vi lyckats minska stölder av båt och båtmotorer runt om i landet. Båtsamverkan innebär bland annat att båtägarna tillsammans ser om varandras båtar oavsett årstid på båtklubb/uppläggningsplats, säger Rino Carlsson, polis och nationell samordnare för Båtsamverkan.

6 tips för en säkrare vinterförvaring: 

  • Starta Båtsamverkan! Det är viktigt att ha tillsyn på bryggor, marinor och hamnar under de årstider båten inte används.
  • Förvara din motor inlåst när säsongen är över. Kolla med ditt försäkringbolag vad som gäller för din båt vid vinterförvaring.
  • Båtmotor som sitter kvar på båt ska vara fastlåst med godkänt lås.
  • Båt, motor och utrustning bör märkas med Märk-DNA och med stor fördel även förses med spårsändare och startspärr.
  • Lämna inget kvar i båten utan töm den på stöldbegärlig utrustning.
  • Upprätta ett ”båtkort” med alla uppgifter på din båt, motor, utrustning, märkning m.m. så det snabbt kan anmälas om någonting blir stulet. Fotografera gärna!

Källa: Stöldskyddsföreningen.