9 mars, 2018

Skydd din båt mot tjuvarna – gör så här! 

Under 2017 anmäldes 2 038 båtar stulna enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Det är en marginell minskning jämfört med året innan som tyvärr inte gäller stöld av båtmotorer där 2 800 motorer anmälts stulna, en ökning med 6 %.

Värst drabbade är de som har sin båt i Stockholm- eller Göteborgsområdet.

Det är fortfarande vinter och is men redan nu är tjuvarna aktiva och stjäl båtar och båtmotorer som är vinterförvarade. Det tar bara några minuter för tjuven att stjäla GPS och annan elektronisk utrustning ur en båt. Lika snabbt fraktas båten eller båtmotorn iväg med ett släp från en obevakad båtklubb, uppläggningsplats eller sommarstugeområde. Om inte polisen kan koppla båten till rätt ägare, då går det inte heller att stoppa tjuven vid en kontroll på vägen.

– Det finns en hel del man kan göra för att försvåra för tjuven som att t.ex. sätta ett kulhandskelås på släpet när båten nu står uppställd på tomten/båtklubben eller att DNA-märka båt och motor, säger Lina Nilsson expertrådgivare på SSF Stöldskyddsföreningen.

När det gäller hela båtar handlar stölderna ofta om beställningsjobb och många gånger lämnar båten landet mycket snart efter stölden. Även båtmotorer och utrustning hamnar utomlands men också på andrahandsmarknaden här i Sverige. Men det går att försvåra för tjuven och därmed minska risken att bli drabbad.

– Genom Båtsamverkan har vi lyckats minska stölder av båt och båtmotorer runt om i landet. Båtsamverkan innebär bland annat att båtägarna tillsammans ser om varandras båtar oavsett årstid på båtklubb/uppläggningsplats, säger Rino Carlsson, polis och nationell samordnare för Båtsamverkan.

Sex tips för en säkrare vinterförvaring

  • Starta Båtsamverkan! Det är viktigt att ha tillsyn på bryggor, marinor och hamnar under alla årstider.
  • Sitter båtmotor kvar på båten, se till att den är fastlåst med godkänt certifierat lås.
  • Båt, motor och utrustning bör märkas med Märk-DNA och med stor fördel även förses med spårsändare och startspärr.
  • Förvara din båtmotor gärna inlåst så här års. Kolla med ditt försäkringbolag vad som gäller för din båt under vinterförvaringen.
  • Lämna inget kvar i båten utan töm den på stöldbegärlig utrustning.
  • Upprätta ett ”båtkort” med alla uppgifter på din båt, motor, utrustning, märkning m.m. så det snabbt kan anmälas om någonting blir stulet. Fotografera gärna!

Fler tips och säkerhetsguider hittar du på www.stoldskyddsforeningen.se

Källa: Stöldskyddsföreningen.