19 juni, 2018

Nedskräpning irriterar oss mest på sjön

Svenska båtägare stör sig mest på nedskräpning och folk som inte kan sjövett. Det visar en ny undersökning från Cint på uppdrag av batteriladdartillverkaren CTEK. Hela 61 procent av de tillfrågade stör sig på nedskräpning och 50 procent ogillar folk som inte kan sjövett. 

Även om det finns många positiva sidor av en tur med båten finns det mycket som irriterar oss också. I undersökningen, som genomfördes under våren, fick respondenterna ange upp till tre störande faktorer ute på sjön.

Det båtfolk stör sig mest på är följande:

  • Nedskräpning (61%)
  • Folk som inte kan sjövett (50%)
  • Berusade båtförare (32%)
  • Dåligt väder (23%)
  • Fortkörare (19%)
  • Högljudda båtar som stör lugnet (18%)
  • Överfulla båtplatser (9%)
  • Problem att starta eller komma iväg med båten (9%)
  • Vattenskotrar och liknande mindre sjöfordon (8%)
  • Skränande sjöfåglar (3%)

– På många sätt handlar det om bristande hänsyn till miljön man befinner sig i och personerna runtomkring sig som stör oss mest, säger Tony Sylsjö, CMO på CTEK. Här gäller det såklart att alla tar sitt ansvar för att göra upplevelsen så bra som möjligt. Att närmare en tiondel stör sig på de inte ens kommer iväg med båten är mer personligt och kan avhjälpas med bättre planering, som en extra dunk bränsle och en regelbunden kontroll och laddning av batteriet.

Medan det inte går att göra speciellt mycket åt fjärdeplatsen i undersökningen, dåligt väder, sätter förstaplatsen om nedskräpning fingret på något mycket aktuellt. Plast och annat skräp i våra vatten har varit en högaktuell fråga på många plan under en längre tid nu. Att inte lämna skräp efter sig är en viktig faktor till att motverka den utvecklingen, såväl för naturens skull som för allas upplevelse ute till sjöss. Kanske skulle det även vara bra med en båtarnas motsvarighet till plogging (jogging där du även samlar skräp)? Fyll en påse med det som flyter runt när du är ute och släng det på rätt ställe. Om tillräckligt många gör något sånt skulle problemet kunna minska rejält.

Fotnot: Undersökningen utfördes av Cint på uppdrag av CTEK under april 2018. 1 000 personer ombads att svara på frågor om sitt bil- och båtägande. Av dessa utgjorde båtägare 500 av respondenterna.