9 juli, 2018

Svenska Båtunionen tar över havstulpansprojekt

Tack vare sms-tjänsten med havstulpanvarningen tvättar allt fler idag sin båtbotten istället för att måla med giftiga färger. Nu tar Svenska Båtunionen (SBU) över projektet från Skärgårdsstiftelsen.

Projektet startade i början av 2000-talet av Karin Strandfager, som idag är verksam som Naturvårds- och miljöchef på Skärgårdsstiftelsen. Idag finns SMS-tjänsten som varnar när havstulpanerna sätter sig fast på båtskroven på ostkusten. Då är det dags att ta bort de små havstulpanerna genom att till exempel köra in i en båtbottentvätt eller helt enkelt borsta rent med en rotborste. Det finns flera alternativa metoder för att slippa påväxt på båtbotten, man kan också använda skrovduk eller förvara båten på land.

– Jag är övertygad om att Havstulpanprojektet har haft en avgörande roll i arbetet för att minska spridningen av miljöfarliga ämnen från båtbottenfärger, säger Karin Strandfager. Det är ett projekt som faktiskt har gjort skillnad för miljön.

Nu tar alltså SBU över det framgångsrika projektet som idag har sin hemvist hos Båtmiljö.se som också startades på initiativ av Skärgårdsstiftelsen. Havstulpanvarningen har cirka 14 500 sms-användare och 4 000 mail-användare.

Peter Karlsson, verksamhetschef på SBU, hoppas på att få en ännu större spridning av informationen.

Hur kommer SBU att ta projektet vidare?

– Vi kommer att jobba för att så många som möjligt av våra båtklubbar blir observatörer längs vår kust och på så sätt kunna tillhandahålla lokal och dagsaktuell information. Genom klubbarna kan vi också engagera medlemmarna i arbetet. Vi har även tagit fram ett ”gör-det-själv-kit” där man kan ha egen havstulpanvarnare vid sin båtplats och själv kan se när det är dags att tvätta skrovet, säger Peter Karlsson.

Skärgårdsstiftelsens Karin Strandfager tycker att det känns mycket bra att SBU tar över.

– Sedan vi startade projektet har vi fokuserat på att informera om alternativ till båtbottenfärgerna och vi har verkligen sett en förändring under de år som vi har drivit projektet. Idag är båtägare mer miljömedvetna och intresserade av att minska sin negativa påverkan på miljön. Det är oerhört positivt att båtlivet själva vill ta projektet vidare, säger Karin Strandfager.

Fakta:

Havstulpanprojektet startades av Skärgårdsstiftelsen i början av 2000-talet. Under åren har projektet utvecklats och tack vare externa medel från havsmiljöanslaget finns idag observatörer som undersöker havstulpanernas liv på 140 platser mellan Umeå och Trelleborg. Genom att studera en påväxtplatta varje vecka under sommarsäsongen kan observatörerna rapportera när havstulpanerna börjar växa just i deras vik.

Syftet med Havstulpanprojektet är att minska spridningen av miljöfarliga ämnen i naturmiljön. Genom att ta reda på när havstulpanerna sätter sig fast kan båtägare få information om när det är dags att tvätta båtbotten. Då kan båtägare slippa använda dyr och giftig bottenfärg som påverkar våra grunda vikar och Östersjöns känsliga vattenmiljö negativt.

Bildtext: Foto: Skärgårdsstiftelsen, Karin Strandfager.