18 september, 2018

Ankarsläpp – på gott och ont

INOM COACHNING SÅ talar vi ofta om känsloankare. Det är ett känslominne,
något som vi varit med om tidigare i livet och som fortsätter att påverka vårt sinnestillstånd och därmed våra beslut, känslor och handlingar här och nu – idag. – Båtliv 5-18