26 oktober, 2018

Senaste informationen om båtstölder

Nu kan du få den allra senaste informationen om båtrelaterade stölder på Båtlivs hemsida. Tack vare ett samarbete mellan SBU/Båtliv, Svenska Sjö, polisen och båtklubbsappen Coboats kan vi publicera den senaste lägesbilden från polisen var 14:e dag.

Stölder av främst båtmotorer men även båtar är ett mycket stort problem för Sveriges båtägare. Motorer för cirka 300 Mkr (inklusive skador) stjäls och förs ut ur landet varje år.

Riskområden för båtmotorstölder Sverige Vecka 41 42.

Ett av de bästa sätten för båtägarna själva att stoppa den här utvecklingen är att gå med i Båtsamverkan där polisen och andra myndigheter kommer att göra stora insatser framöver.

Båtklubbsappen Coboats har sedan september 2018 i samarbete med polisen för sjörelaterade tillgrepp skickat ut så kallade heatmaps och statistik gällande båtrelaterade stölder i Sverige till sina användare. Målet är att i brottsförebyggande syfte uppmärksamma båtklubbar och båtägare på stölddrabbade områden och riskområden för eventuella fortsatta stölder.

Region Stockholm v 41 och 42.

– Tidigare har vi bara kunnat ta del av kvartalsvisa rapporter per län så dessa rapporter som skickas ut var 14:e dag är betydligt mer relevanta, säger Alexis Nicou på Coboats.

– Vi vill skaka om båtägarna så att de vaknar när det händer saker i deras närområde och att de aktiverar sig i Båtsamverkan.

Om de dessutom gör det i Coboats så möjliggör det för polisen, kustbevakningen och båtförsäkringsbolag att snabbt kunna nå ut med viktig information till båtägare i ett begränsat geografiskt område.

Letar man till exempel efter en stulen Nimbus 22 DC så är ingen bättre på att hjälpa till med eventuella tips och observationer än båtägarna själva i det aktuella området.

Vill man få rapporter om stöldindikationer eller själv lämna upplysningar till andra båtägare i sitt närområde så är det klokt att ladda ner appen Coboats och skapa en grupp med andra båtägare alternativt gå med i en befintlig samverkansgrupp. Coboats är gratis att ladda ned och använda.

Nyheterna på Båtlivs hemsida publiceras här: https://www.batliv.se/batrelaterade-stolder/

Ni hittar heatmapsen på https://www.coboats.se/polisrapporter

Lars-Åke Redéen