Fortsatt stark utveckling för Volvo Penta

Volvo Penta rapporterar en fortsatt stark utveckling för fjärde kvartalet 2018. Rörelseresultat blev 493 Mkr (187) för perioden och 2 341 Mkr (1 439) för helåret 2018.

Det som framför allt har ökat är försäljningen av motorer, som gick upp 72 procent i Europa jämfört med fjärde kvartalet 2017. För helåret var ökningen 31 procent. Den totala orderingången har dock minskat medan leveranserna ökat.

Så här skriver Volvo Penta i sin kommentar:

Marknaden för motorer till fritidsbåtar fortsatte att växa under 2018 och Volvo Penta växte i nya kundsegment, såsom stora lyxjakter. Marknaden för kommersiella båtmotorer visade en positiv utveckling inom flera delsegment, såsom energiutvinning till havs i Asien. Det finns ett ökat kundintresse för hybridlösningar och elektriska lösningar, särskilt inom båtar för persontransporter och inom kustbevaknings- och patrullbåtssegmentet.

Marknaden för industrimotorer för maskinapplikationer fortsatte att växa och Volvo Penta tog nya affärer i segmentet. Marknaden för industrimotorer för kraftgenerering förbättrades ytterligare, med byggbranschen samt datahallar/e-handel som drivkrafter. I Europa drevs marknaden även av förköp inför de nya emissionsreglerna EU Stage V för motorer för maskinapplikationer och kraftgenerering som trädde i kraft 2019.

Nettoorderingången i Q4 2018 minskade med 19% till 9 554 enheter då förköpen inför EU Stage V inom industrisegmenten upphörde. Förköpen fortsatte dock att stödja leveranserna, vilka steg med 47% till 14 648 enheter. Nettoomsättningen ökade med 43% till 3 832 Mkr (2 676). Justerat för förändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 37%, varav motorförsäljningen steg med 46% och ser-viceförsäljningen med 7%. Under Q4 2018 uppgick både det justerade och det rapporterade rörelseresultatet till 493 Mkr (187). Rörelsemarginalen uppgick till 12,9% (7,0). Resultatet påverkades positivt av högre volymer.

Jämfört med Q4 2017 påverkade förändrade valutakurser rörelseresultatet positivt med 94 Mkr. För helåret 2018 ökade nettoomsättningen med 24% till 13 741 (11 119). Både det justerade och det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 2 341 (1 439) Mkr, vilket motsvarar en marginal på 17,0% (12,9). Under Q4 presenterade Volvo Penta lösningar för kommande emissionsregler i Kina och Indien. Dessa motorer ger enkel installation, drift och underhåll, förbättrad bränsleeffektivitet och lägre utsläpp. Dessutom testades Volvo Pentas Inboard Performance System (IPS) i en 94-fots superyacht, som färdades vid olika hastigheter under en resa på 100 sjömil. Bränsleförbrukningen minskade med cirka 45% jämfört med båtar med traditionella axelinstallationer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*