8 februari, 2019

Bonus på båtförsäkringen

Försäkringsbolaget Svenska Sjö delar under 2019 till och med 31 mars 2020 ut 6 373 348 kr i resultatbonus till sina medlemskunder.

– Anledningen är att tidigare års skador har avvecklats med ett positivt resultat, något som i Svenska Sjös modell kommer försäkringstagarna tillgodo. Vi har inga aktieägare som är ute efter att tjäna maximalt med pengar utan det är båtägarorganisationerna och deras medlemmar som äger oss och då är det dom som får ta del av överskottet, säger Per Grywenz på Svenska Sjö.

Sedan införandet av resultatbonus 2015 har bolaget 2019 inkluderat, avsatt 14,4 Mkr i form av resultatbonus till sina försäkringstagare som är medlemmar i klubb eller krets ansluten till SBU, SSF eller SXK. KMK, KSSS, Navigationssällskapet och Saltsjö Mälarens båtförbund är dessutom direkta ägare av Svenska Sjö.

Blir det resultatbonus får man ta del av sådan redan andra året som kund. Beloppet dras av på försäkringspremien. Berättigad till resultatbonus är bara en av flera fördelar man får som försäkringstagare och medlem i någon av ovanstående klubbar och kretsar.

Båtförsäkringen är 10 % billigare för medlem och dessutom bara för medlemmar, ingår allrisk, maskinskada upp till motorn är fem år, utökat geografiskt täckningsområde och fördubblad maxersättning vid köp och säljtvister.

Under 2018 ökade skadorna, både i antal och i medelskadebelopp. Det är främst sjöskador, stöldskador och stormrelaterade uppläggningsskador som har ökat men även maskinskadorna har ökat kraftigt. Totalt ökade antalet skador med 5 % och skadebeloppet med 14 % jämfört med 2017.

Båtskadorna är på väg uppåt i antal och kostnad och därför är det glädjande att vi samtidigt kan återbetala från tidigare års skaderesultat som avvecklats positivt. Det blir som en kudde för våra kunder, avslutar Per.