18 mars, 2019

Yamaha och Fujitsu testar IoT-lösning i båtar

Fujitsu och Yamaha Motor kommer tillsammans att genomföra fälttester på segeljollar i 470-klassen med syfte att förbättra och finjustera seglingsförmågan med hjälp av Internet of Things.
Mellan 13 mars och 30 april på Hamanasjön i Shizuoka prefektur i Japan genomför Yamaha Motor tillsammans med Fujitsu ett antal fälttester med en segeljolle i den populära 470-klassen. Projektet går ut på att använda IoT-teknik för att förbättra prestationsförmågan.
En utmaning när det kommer till att förbättra förmågan i 470-jollar är att de tillåtna design- och tillverkningsstandarderna är väldigt strikta, där alla försök att förbättra prestationen måste ske inom det tillåtna. Därför blir finjusteringen av yttre element som skrov, mast och segel de viktigaste områdena när det kommer till att utveckla seglingsförmågan.
Genom att placera ett antal sensorer på olika platser på jollen samlas data in som sedan visualiseras för att kunna analyseras via Fujitsus molntjänst. Utifrån den information som samlas in är förhoppningen att kunna specificera de områden som behöver justeras för att förbättra jollen men även för att hjälpa seglingsteamet att bli bättre.
I sina tester ska företagen bland annat visualisera information om kurs, lutning och fart genom ett antal sensorer på båten. Detta ska sedan analyseras genom Fujitsus molnservice. Baserat på resultaten kan sedan kunskapen användas för att förbättra jollens prestanda eftersom man vet mer exakt vad som bör justeras.
En av anledningarna till att använda 470 är att klassen är strikt entypsklass (One-Design) och att International 470 Class Association ger ut licenser till olika tillverkare så att klassreglerna följs. För tillfället är två företag i Japan, inklusive Yamaha Motor, licensierade att bygga 470.