10 april, 2019

Ny styrelse och ny ordförande för SBU

Årets Båtriksdag valde en delvis ny styrelse och en helt ny ordförande. Mötet hölls i Linköping den 6–7 april.

Efter tio år som ordförande för Svenska Båtunionen lämnade Bengt Gärde över ordförandeklubban till Christer Eriksson från Helsingborg.

Christer är ingen nykomling i SBU. Han är revisor till yrket och har bland annat erfarenhet av denna syssla även inom Unionen med sina 170 000 medlemmar fördelade på båtförbund och ett par organisationer över hela landet. Christer har även suttit i Unionens styrelse tidigare.

Båtriksdagen bestämde med klar majoritet att medlemsavgiften till SBU ska vara oförändrad även för nästa år.

Bland debatterna på Båtriksdagen märktes spärrfärger för båtbottnar. Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) hade motionerat om detta och föreslagit ett projekt för att ta reda på hur mycket gifter som läcker ut från en gammal båt och vilken effekt spärrfärger har på läckaget. Båtriksdagen avslog dock den motionen.

Mer information om Båtriksdagen kommer i Båtliv nr 3, som ges ut 26 april.

Nästa års Båtriksdag hålls i Värmland 3–5 april 2020 på Stadshotellet i Karlstad.

SBU:s Unionsråd 2019 hålls på Lidingö 16–17 november.

Bildtext: SBU:s nya styrelse som valdes vid Båtriksdagen i Linköping. Fr. v. Inger Högström Westerling, Örebro, Ulf Grape, Norrtälje, Gary Börjesson, Lidingö, Lasse Carlsson, Göteborg, Christer Eriksson (ordförande), Helsingborg, Bo Wernlundh, Göteborg, Sören Löfgren, Älvsjö, Hans Öhlund, Skellefteå, Henrik de Vries, Beddingestrand, Carl-Gustaf Leijonhuvud, Gnesta, och Hans-Jörgen Alsing, Söderala.