Lars von Malmborg avliden

Lars von Malmborg 1938.08.27 – 2019.05.12

Svenska Båtunionens före detta ordförande Lars von Malmborg har avlidit. Lars sörjes av hustrun Gerty samt barnen Anna och Fredrik med familjer.

Lars von Malmborg föddes och växte upp i Stockholm. Han blev tidigt medlem i Essinge BK, efter några år ordförande i klubben och på senare år också navigationslärare. Med familjen seglade han både med en Storkvark och på senare år med en Vega i Mälaren och Stockholms skärgård. Men det är genom det starka engagemanget i båtlivets olika hierarkier som han gjort många betydelsefulla insatser. Lars har i drygt 50 år varit aktiv inom båtlivet.

Redan 1967 tog han initiativ till Båtorganisationernas Egen Försäkring (BFK), idag mer känd som Svenska Sjö. Som ordförande i BFK drev han båtägarnas frågor för en utökad seglingssäsong, lägre försäkringskostnader och en riktig skadereglering. Lars var en skicklig förhandlare i kontakterna med Lloyds och kunde ofta få igenom de svenska villkoren.

Senare var han också ordförande i Mälarens Båtförbund (MBF) och verkade för sammanslagningen med Saltsjöns Båtförbund (SBF) till Saltsjön Mälarens BF, där han var ordförande i många år.

1982 blev han ordförande i Svenska Båtunionen, (SBU) fram till 1993. Under dessa år växte båtlivet i Sverige och Lars var mycket aktiv i debatten mot register, skatt eller avgift på båtlivet. Lars ansvarade för starten av SBU:s tidning Båtliv, idag Europas största båttidning. Han medverkade också till bildandet av Nämnden För Båtlivsutbildning (NFB), som idag, tillsammans med SSF, SXK och Sjöfartsverket ansvarar för båtlivets alla utbildningar.

Även båtklubbarnas försäkring tillkom under Lars tid som ordförande, liksom kamratföreningen Ankarena för de som verkat i SBU:s styrelse eller i övrigt haft ett aktivt engagemang i inom organisationen.

Vi är många som i möten med Lars funnit en idérik, engagerad, skicklig och kunnig båtmänniska. Vi vet att Lars engagemang haft stor betydelse för utvecklingen av båtlivet i Sverige och tackar Gerty, Anna och Fredrik för att vi fått glädjen att ha Lars som motor i våra båtorganisationer och arbetet för svenskt båtliv.

Magnus Anderberg, Per Göran Traung, Staffan Högardh

En kommentar till “Lars von Malmborg avliden”

  1. Jag hade förmånen att vara del av unionsstyrelsen under den senare delen av Lars von Malmborgs ledning. Det var en tid som givit mig många minnen. Inte minst av den starka utveckling av SBU som då skedde. Styrelsearbetet var intressant och inte minst fyllt av ett kreativt framtidsperspektiv. Kamratskapet inom styrelsen var en bidragande orsak och våra möten såg jag fram emot!
    Lars ledarskap var utomordentligt gott och hans minne lever hos mig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*