12 december, 2019

Eldriven skräpplockarbåt för hamnen

Waste Cleaner 66 har utnämnts till världens kraftfullaste helt eldrivna båt för att plocka upp skräp i vattnet. Den kan plocka skräp upp till åtta timmar i två knops fart.

Den 6 m långa aluminiumbåten byggs av ett franskt båtvarv. Den använder patenterad teknologi för att plocka upp till 500 kg skräp ur vattnet. Alternativt kan den ta ombord 1 000 liter olja eller andra miljöfarliga ämnen. Det patenterade systemet separerar de olika miljöfarliga ämnena från varandra.

Båten är konstruerad för insjöar och kustfarvatten. Den är byggd för att kunna ta sig in i trånga utrymmen, hörn i hamnar etc.