30 januari, 2020

Västkuststiftelsen strandstädning på Båtmässan 2020

Västkuststiftelsen strandstädning kommer att finnas på plats på Båtmässan i Göteborg 1–9 februari med en utställning om marint plastskräp, hur det påverkar miljön och vad man som enskild eller grupp kan göra genom att bland annat tillämpa den interaktiva digitala strandstädarkartan.

Vintern 2019–2020 pågår ett försök med vinterstädning för att försöka städa upp fågel-skyddsområden innan fåglarnas häckningssäsong. En utvärdering av detta kommer att presenteras senare i år.

Under våren 2020 kommer Västkuststiftelsen att sätta upp ytterligare 20 stycken så kallade påsholkar. Dessa placeras i anknytning till sopmajor utefter kusten och på ett antal öar.

De kommer att innehålla ett antal rullar med blå sopsäckar att användas vid strandstädning. På strandstädarkartan är de markerade med en symbol.

Onsdag 5 februari klockan 17:15-17:35 deltar Cilla Eklund och Florina Lachmann från Västkuststiftelsens strandstädning i scenprogrammet under rubriken Skräp på stränder och i våra vatten – Strandstädning från Strömstad till Kungsbacka – och i samband med detta deltar också Thomas Hansson-Mild från Svenska Seglarförbundet och berättar det senaste om projektet ”Optimist för havet”.

Västkuststiftelsen strandstädning finns på plats i B-hallen, monter B01:39.

Under 2019 städades det upp 240 ton marint plastskräp.

Det motsvarar cirka 20 000 säckar.

Över 7000 personer deltog i strandstädning 2019.