2 juni, 2020

Något som skaver i båten – förmodligen dina referensramar

I stort sett alla kunder som hör av sig och vill träna i sin egen båt upplever att det är framförallt trånga utrymmen, köra långsamt och tilläggning som känns läskigt och ofta oöverkomligt. Så hur kommer det sig att allt känns helt rätt vid båtköpet och sedan infinner sig en känsla oro och av att något skaver? Orsakerna är flera, fullt normala och har att göra med att vi ofta har fel referensramar med oss i båten som kommer från att vi omedvetet kör bil i båten….

Båtens förarsäte är för likt en bil till utseendet. Kliver du ner i en båt och sätter dig bakom ratten så tror hjärnan att du sitter i en bil och förväntar sig därmed samma reaktioner när du använder ratt och reglage för att manövrera som i en bil. Men verkligheten är en helt annan, en båt är mer lik en tung kundvagn som du skjuter framför dig när du går och handlar. Så tänk kundvagn istället för bil så är det lättare att förstå hur en båt beter sig när du manövrerar.

Från statisk till en föränderlig miljö med höga felmarginaler. Igen, de flesta tror att båtkörande är detsamma som bilkörande. Men det är precis tvärtom. Allt rör på sig av vågor, strömmar, vind, v-bottnade skov som gör att båten ”ormar sig” vid låga farter. Du är elak mot dig själv om du förväntar dig samma exakthet som på land och när du ska göra en fickparkering eller rulla in i en målad ruta på asfalt – i en miljö som är statisk och exakt likadan varje gång.

Båtens tre växlar: Jag brukar säga att en båt med en motor tillräckligt kraftig för att kunna plana har tre växlar: Ett – ”Glidar-växeln” – från ett till 4–5 knop då du glider fram, ofta med en slingrande och ormande effekt som gör att du måste parera med ratten hela tiden, motorn låter nästan som på tomgång och du gör inget svall och alla varv, marinor och båtklubbar blir glada när du åker förbi dom. Två – ”Plogar-växeln”, från cirka 4 till ungefär 13–19 knop – motorbåten beter sig som en snöplog där fören åker upp och aktern trycks ner i vattnet och du skapar svall – mycket svall. På v-bottnade båtar slipper du ofta ”ormandet” i denna plog-växel men hör du någon skrika argt nånstans ifrån så betyder det att du ska sakta farten eftersom detta svall är olidligt för dem som håller på att fixa med sin båt, eller precis hällt upp i glasen och nu får allt i knät. Den tredje växeln är ”planar-läget” – då har båten gått från att vara plog till att lägga sig på vattnet – då planar du, kör snabbt, oftast från 19 knop och uppåt.

Båtens broms: Det är förstås backen på båten, men den kan du bara använda när du kör relativt långsamt. Så det är viktigt att du tränar på undanmanöver och kraftig gir så att du vet hur du ska göra om du i planande läge upptäcker något i vattnet som du inte vill köra på.

Nu när båtsäsongen är här, hitta ett säkert ställe att öva på, fritt från bryggor och för många passerande planande båtar och testa dessa tre växlar och broms. Då får du en känsla för hur du sedan ska köra i trängre passager och i lägre hastigheter.