Oönskade besök under vattenytan – inte bara främmande ubåtar

HAVS- OCH vattenmyn-digheten (HaV) är ansvarig myndighet för vattenlevande invasiva främmande arter. En invasiv art är en art, som utanför sitt ursprungliga utbredningsområde av egen kraft sprider sig och skadar eko-system, hotar den biologiska mångfalden, har negativa effekter på bland annat fiskerinäringen, åstadkommer ekonomisk skada och påverkar hälsan negativt hos djur och människor. – Ur Båtliv 4-20

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*