10 juni, 2020

​Sjömackar i Skåne och södra Halland kontrollerade

Den som tankar sin fritidsbåt i Skåne och södra Halland ska få korrekt mängd drivmedel. Swedac har kontrollerat sjömackarna i södra Sverige – 16 av 20 kontrollerade mackar fick en anmärkning.

I Sverige finns drygt 700 000 fritidsbåtar och under sommar-månaderna tankas många av dem på sjömackar längs med kusterna. För att båtägare ska vara trygga i att få rätt mängd drivmedel ska sjömackar enligt lag kontrolleras vart annat år.

Under våren 2020 har Swedac kontrollerat hur 20 sjömackar i Skåne och södra Halland lever upp till kraven. 16 av mackarna fick noteringar om någon form av avvikelse.

– Majoriteten av anmärkningarna gäller bristande kontroll. Mackägarna ägnar sig inte åt något medvetet fusk utan bristerna beror på okunskap. De har en kort säsong, macken är ofta inte den enda sysselsättningen och man har helt enkelt inte haft kunskap om att macken ska kontrolleras vartannat år, säger Erik Söderlöv, utredare på Swedac.

Han menar att båtägare generellt kan vara trygga i att den som tankar får den mängd drivmedel man betalar för. Under de senaste två åren har Swedac kontrollerat ett stort antal sjömackar över hela landet. Ett stort antal har fått anmärkningar om brister i kontrollen, men få har pumpar som mäter fel.

– Vi identifierar väldigt få mätfel. När det sker är det ofta till mackägarens nackdel, säger Erik Söderlöv.

Efter Swedacs tillsyn i Skåne och södra Halland har en del av de mackar som fick noteringar om avvikelser redan åtgärdat bristerna och Swedacs tillsynsärenden har kunnat avskrivas. I andra fall är tillsynsärendena fortfarande öppna och ska följas upp.

– Vår uppfattning är att båtägare kan tanka tryggt i hela landet i sommar. Nu är svenska sjömackar också bättre rustade framåt. Mackägarnas kunskap om vilka krav som ställs på deras verksamhet har ökat, säger Erik Söderlöv.