Utökad kontroll av sjömackar i sommar

Båtägare ska kunna vara säkra på att sjömackarnas bränslepumpar visar rätt. Sedan Swedac fått kännedom om att vissa sjömackars bränslepumpar inte är godkända för användning, kommer myndigheten att utöka sina kontroller av sjömackar under 2019. Fortsätt läsa Utökad kontroll av sjömackar i sommar