Nya sjömätningar av Göteborgs skärgård

Den 1 juni påbörjade Sjöfartsverket, VTI och Linköpings universitet ett gemensamt projekt för att vidareutveckla sjöfarten inom Göteborgs skärgård. Projektet som pågår fram till 2023 syftar till att via sjömätningar och ruttoptimeringar skapa en säkrare och smartare sjöfart.

– Alla som rör sig inom Göteborgs södra skärgård kommer kunna dra nytta av projektet. Skärgården har aldrig tidigare sjömätts, annat än med handlod. Därför kommer vi nu kunna se en hel del nyttor av projektet. Både genom nya och säkrare sjökort, men och genom smartare resvägar, säger Linda Blied, kartingenjör och projektledare vid Sjöfartsverket.

Projektet, som till största del finansieras av Trafikverket, pågår fram till mitten av 2023. Det syftar till att optimera resvägarna för både kollektivtrafiken och övrig sjötrafik i området genom moderna sjömätningsmetoder.

– Baserat på Sjöfartsverkets sjömätningar kommer VTI att ta fram en modell som optimerar bland annat kollektivtrafikens rutter för att uppnå samhällsekonomiska nyttor i form av till exempel kortare restider, lägre bränsleförbrukning, lägre utsläpp och ökad säkerhet, säger Inge Vierth, utredningsledare vid VTI.

Totalt ska 32 km2 sjömätas, något som främst sker via Sjöfartsverkets egna sjömätningsfartyg. Samtidigt planerar Sjöfartsverket att använda ny teknik i form av en autonom sjömätningsfarkost. Den autonoma farkosten kommer att på egen hand kunna bidra till projektet genom att mäta av mindre områden i skärgården.

– Internationellt sett ligger Sverige långt fram i utvecklingen inom den digitala sjöfarten, vilket användandet av vår autonoma farkost är ett gott exempel på. Eftersom tekniken är helt ny även för Sjöfartsverket blir också premiärmätningarna av Göteborgs skärgård mycket intressanta att följa, säger Linda Blied.

Bildtext: Nya sjömätningar i Göteborgs skärgård ger smartare och säkrare sjöfart.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*