25 januari, 2021

Nimbus ansöker om börsintroduktion

Nimbus Group siktar på en börsintroduktion och ansöker därför för att noteras på Nasdaq First North Growth Market. Samtidigt planerar företaget för en nyemission av aktier för omkring 200 Mkr.

Bolaget och huvudägaren (R12 Kapital) har beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i Nimbus genom en nyemission och en försäljning av befintliga aktier av säljande aktieägare. Noteringen förväntas främja Nimbus Groups fortsatta tillväxt och operationella strategi, bland annat genom en förbättrad tillgång till kapitalmarknaden såväl som genom en diversifierad ägarbas av nya svenska och internationella aktieägare.

Vad är det som gör Nimbus bättre rustat för en introduktion idag än när liknande försök har gjorts tidigare?

– Inga seniora skulder förutom fastighetsrelaterat (rörelsen är skuldfri), långsiktigt ägande, säger Jan-Erik Lindström, vd för Nimbus Group AB (bilden nedan).

Vilka marknader kommer att vara viktigast för er de kommande åren?

– Vår hemma marknad i Norden är alltid viktig, men såsom tillväxtmarknader ser vi främst Europa och Nordamerika.

Vilka skillnader är det på bolagets rörelse idag mot vid tidigare introduktion?

– Det gamla Nimbus ville äga i praktiken allt. Idag jobbar vi mer med samverkan med goda partners vilket säkerställer den bästa och uppdaterade kompetensen vid varje givet tillfälle och dessutom ökar vår skalbarhet, både upp och ned. Gamla Nimbus var tekniktungt och drev utbudsfrågan, idag är det ett ökat marknadsfokus där kunderna driver via efterfrågan på lösningar.

Ett prospekt förväntas godkännas av Finansinspektionen och offentliggöras omkring 1 februari 2021. Första dagen för handel beräknas till omkring 10 februari 2021.

– Att notera Nimbus Group är ett logiskt nästa steg på vår tillväxtresa. Vi får kapital som möjliggör för oss att fortsätta öka vår försäljning internationellt och att genomföra ytterligare förvärv. Det är också ett bra sätt att visa upp oss och öka attraktiviteten både för vårt företag och våra båtar. Jag är stolt över vad vi hittills har åstadkommit inom produktutveckling, flexibel produktion med modularitet och inte minst våra framgångar i distribution och försäljning, säger Jan-Erik Lindström.

Mats Engblom, styrelseordförande i Nimbus Group, kommenterar:

– Det har varit fantastiskt att delta i utvecklingen av Nimbus Group sedan år 2012, och tillsammans med ledningen och medarbetarna genomföra en omvälvande förändring som skapat ett modernt och agilt båtföretag. Det har inneburit att skapa en mer flexibel produktion där en stor del är outsourcad, att produktutveckla smart med ett modernt industriellt tänkande och att aktivt bygga ett attraktivt återförsäljarnät där vi själva äger en väsentlig del. Nimbus Group är nu igenom denna omvälvande fas och har en stabil grund och affärsmodell att expandera ifrån. Vi välkomnar därför nya ägare att vara med på nästa steg i Nimbus Groups utveckling.

Per Hesselmark, styrelseledamot i Nimbus Group och delägare i R12 Kapital, kommenterar:

– Sedan vår investering år 2012 har vi arbetat intensivt för att skapa rätt förutsättningar för lönsam tillväxt. Båtmarknaden är en stor, global marknad med underliggande tillväxt men som fortfarande är mycket fragmenterad jämfört med andra likartade marknader, såsom exempelvis bilmarknaden. Nimbus Group har nu goda förutsättningar att ta stora kliv framåt med den bas vi har skapat och bygger vidare på i och med noteringen. Vi välkomnar alla nya investerare att fortsätta följa denna spännande resa tillsammans med oss, och är tacksamma för deras stöd och förtroende.

Erbjudandet avses innefatta en nyemission av aktier i Bolaget till ett värde om cirka 200 Mkr (före transaktionskostnader) och en försäljning av befintliga aktier erbjudna av Säljande Aktieägare.

Roosgruppen, ODIN Fonder, Lazard Asset Management, Handelsbanken Fonder, LMK Venture Partners och Briban Invest har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om högst cirka 291 Mkr till en värdering om upp till cirka 1 008 Mkr.

Huvudägaren kommer efter erbjudandet fortsatt ha ett väsentligt aktieinnehav i Nimbus och har uttalat att de avser kvarstå som aktieägare på lång sikt.

Nimbus grundades 1968 då båttillverkning under varumärket Nimbus påbörjades. Sedan dess har flertalet varumärken adderats till det som idag utgör Nimbus Group: varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Yachts.

Huvudägaren R12 Kapital förvärvade majoriteten av aktierna i Nimbus Group år 2012. Nimbus Group är idag en ledande båttillverkare på den europeiska marknaden och har sedan år 2017 påbörjat en expansion till den amerikanska marknaden. Nimbus Groups affärsidé är att genom sina olika varumärken erbjuda ett brett sortiment av högkvalitativa fritidsmotorbåtar där respektive varumärke har en tydlig målgrupp.

Nimbus T8 har sålts i närmare 200 exemplar på knappt två år. Foto: Henrik Ljungqvist.