Fler omkom till sjöss 2020

27 personer omkom i fritidsbåtolyckor i Sverige 2020. Det kan jämföras med 24 omkomna 2019. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik för 2020.

Statistiken följer i stort sett samma mönster som för tidigare år. Av de omkomna är 26 stycken vuxna, en person är under 20 år. Två av de omkomna är kvinnor, resten är män. Två tredjedelar (18 personer) omkom på insjöar.

I mindre än hälften av de fall där Transportstyrelsen har komplett information har alkohol varit inblandat. I inget av fallen var narkotika en faktor.

6 personer omkom i roddbåtar, 8 st i öppna motorbåtar, 6 st i beboliga båtar och 4 st i kanoter. 2 personer omkom i olyckor kopplade till vattenskotrar. I ett fall saknas uppgifter om båt.

4 personer omkom trots att de bar flytväst, 17 av de omkomna har inte använt flytväst. I 6 av fallen saknas uppgifter.

– Att förebygga olyckor i båtlivet är en av Transportstyrelsens viktigaste uppgifter och är grundläggande för ett säkert och tryggt båtliv. Det kräver ett idogt arbete som Transportstyrelsen bedriver tillsammans med andra myndigheter och organisationer i Sjösäkerhetsrådet. God sjösäkerhet kräver samtidigt en hög grad av eget ansvar. Det är viktigt att exempelvis alltid använda flytväst, avstå alkohol när man är ute och att vattensäkra mobilen så att man kan larma, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.

Ingen omkom i sjöolyckor inom svensk yrkessjöfart.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*