23 februari, 2021

Fritidsbåtarnas utsläpp har kartlagts

177 000 ton koldioxid och 2 100 ton kolväten. Så mycket släppte svenska fritidsbåtar ut år 2019. Bensinmotorer står för ungefär 60 procent av koldioxidutsläppen och äldre tvåtakts utombordsmotorer står för den största andelen utsläpp av kolväten, enligt en undersökning som Transportstyrelsen har låtit ta fram.

Sammanlagt har 1 494 båtägare svarat på frågor om sina båtar, dess motorer, hur mycket de körs och på vilket bränsle. Utifrån svaren har sedan det årliga utsläppet räknats fram.

Rapporten innehåller inga revolutionerande nyheter. Att äldre tvåtaktare släpper ut minst 30 procent oförbränt bränsle är känt sedan länge. De äldre tvåtaktarna är fortfarande vanliga, men de används i genomsnitt kanske 10–20 timmar per år.

En hämsko på utvecklingen är också att båtägare behåller sina äldre tvåtaktsmotorer för att de är mindre stöldbegärliga än nyare fyrtaktsmotorer.

– En lösning på de här problemen kostar pengar, som knappast båtägarna själva kan stå för. Genom subventioner av miljövänligare bränsle, som idag är mycket dyrare per liter än ordinarie bränsle, skulle staten kunna snabba på utvecklingen mot ett mer miljövänligt båtliv, säger Lars-Åke Redéen, chefredaktör för tidningen Båtliv.

Enligt undersökningen är ett av de största miljöproblemen, kopplat till båtmotorer, tvåtaktsmotorer med gammal förgasarteknik. När det gäller utsläpp av kolväten står denna motortyp för hela 65 procent av utsläppen. Detta trots att motortypen endast står för 18 procent av det totala antalet motorer. Om man i stället tittar på koldioxidutsläppen så står bensinmotorer för cirka 60 procent.

Fler båtägare skulle kunna tänka sig att tanka miljövänligt om priserna vore lägre och bränslet mer tillgängligt på framför allt sjömackar, visar den nya kartläggningen.

Lina Petersson, miljöhandläggare på Transportstyrelsen, säger så här om den nya undersökningen av avgasutsläpp från svenska fritidsbåtar under 2019:

– Det här ger en god uppfattning om utsläppens omfattning, även om det handlar om beräkningar. Med tanke på det växande båtintresset under pandemin kan man tänka sig att utsläppen har ökat under 2020.

– Som båtförare kan man med ganska små justeringar göra skillnad ur klimat- och miljösynpunkt. Genom att hitta det bästa körsättet drar båten mindre bränsle. Det går också att välja grönare bränsle och helst byta ut äldre tvåtaktare med förgasare eftersom dessa släpper ut en tredjedel av bränslet oförbränt i vattnet.

Det är företaget Point som har genomfört undersökningen på uppdrag av Transportstyrelsen med finansiering av Havs- och vattenmyndigheten.

Mer information finns i rapporten: Kartläggning av avgasutsläpp från svenska fritidsbåtar.

Läs rapporten här: https://via.tt.se/data/attachments/00550/0151a105-4ab9-4bb6-99e4-04b678ec236b.pdf

Bilden: Moderna tvåtaktsmotorer med bränsleinsprutning, som den på bilden, släpper ut betydligt mindre föroreningar.