Fler besöker naturen under pandemin

En effekt av coronapandemin är att allt fler har sökt sig ut i naturen. Något som bland annat ställer högre krav på bättre friluftsanordningar, fler parkeringsplatser och utökad information. Det konstaterar förvaltare av länets natur- och friluftsområden. Länsstyrelsen Stockholm planerar för insatser för att möta behoven och att vistelse i naturen ska bli mer tillgängligt.

I Stockholms län finns många besöksvärda naturområden, till exempel 347 naturreservat, två nationalparker och landets enda nationalstadspark. Områdena har sammanlagt över 40 förvaltare, där Länsstyrelsen förvaltar flest områden. Utöver den skyddade naturen finns parker, badplatser och andra grönområden som också är av vikt för friluftslivet.

Sedan coronapandemin slog till våren 2020 har den allmänna uppfattningen varit att besökstrycket i naturen har ökat. För att få mer fakta har Länsstyrelsen samlat in mer underlag från naturförvaltarna. Nästan 90 procent av respondenterna vittnar om en ökning av antalet besökare.

Med fler naturovana besökare finns också behov av ökad information som svarar på frågor som: Hur hittar man ut till naturen? Vad kan och får man göra? Gäller Allemansrätten och hur ska vi bete oss för att ta hand om naturen?

Länsstyrelsen satsar i år också stort på det regionala friluftslivet utifrån de nationella friluftsmålen, som bland annat innebär att naturen ska vara tillgänglig för alla, ett friluftsliv för god folkhälsa, ett rikt friluftsliv i skolan och kunskap om allemansrätten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*